BAŞKANIN MESAJI


1986’da resmen kurulan Dernek özverili çalışmalarla kendine düşen görevleri bir bir yerine getirmiş olup Türk Kimya Sanayini dış ülkelere tanıtma, ilim ve araştırma seviyesini yükseltme çabalarını sürdürmektedir. 23 Şubat 2000 tarihine kadar Dernek başkanlığı görevini başarı ile yürütmüş olan Sayın Alber Bilen Derneğimizin Onursal Başkanıdır. 2000 yılından bu yana Dernek başkanlığını Timur ERK yürütmektedir.


Derneğimiz KİMYA SANAYİNİN ve bağlı alt sektörlerin gelişmesine katkıda bulunmak için, sektörün genel ve güncel sorunlarını siyasi otoriteler, bakanlıklar ve resmi kuruluşlar nezdinde dile getirip, benzer amaçla kurulmuş Sivil Toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, medyanın da desteğini alarak çözmek üzere faaliyet göstermektedir.


1992 yılında European Chemical Industry Council (CEFIC) (Avrupa Kimya Sanayi Konseyi) e üye olan Derneğimiz bu Konseyden aldığı bilgi ve yönlendirme ile kısa sürede uluslararası platformda gelişmeler kaydetmiş ve yurdumuzun kimya sanayicilerine 1993 yılından itibaren RESPONSIBLE CARE (Üçlü Sorumluluk) kültürünü benimsetmektedir.


Değerli Meslektaşlar,

Sektörel Dernekler arasında ismi ön planda anılan Derneğimiz bünyesinde bulundurduğu seçkin ve deneyimli kadrosu ve her biri kendi alt sektöründe zirveye çıkmış kişilerden oluşan Yönetim Kurulu kadrosu ile hizmet ağını tüm Türkiye’ye yayma çabasını sürdürmektedir. Çok çeşitli alt branşlardan katılmasını arzu ettiğimiz yeni üyelerle üye portföyünü zenginleştirmek vizyonumuzun önemli bir boyutunu teşkil etmektedir.


“BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR” sloganı ile siz değerli sanayicilerimize sesleniyor ve üye olma çağrımıza olumlu yanıt bekliyoruz.

TİMUR ERK (2000-2017)


Yönetim Kurulu Başkanı