• Feature Image
 • Feature Image
 • Feature Image

GENEL FAALİYETLER


TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneğinin kurulması düşüncesi ilk olarak 2-3 Mayıs 1985 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen I. Ulusal Kimya Sanayi Kongresi’nde gündeme gelmiştir. Bu Kongreye katılan sanayicilerin oybirliği ile alınan kararla kurulma aşamasına gelen Derneğimiz 3 Mart 1986 tarihindeKimya Sanayiinin ileri gelen temsilcileri tarafından resmen kurularak faaliyete geçmiştir. Derneğimiz Kimya Sanayiinin ve bağlı alt sektörlerin gelişmesine katkıda bulunmak için, sektörün genel ve güncel sorunlarını siyasi otoriteler , bakanlıklar ve resmi kuruluşlar nezdinde dile getirip , benzer amaçla kurulmuş Sivil Toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak , çözmek üzere faaliyet göstermektedir.

1992 yılında European Chemical Industry Council (CEFIC) (Avrupa Kimya Sanayi Konseyi) e üye olan Derneğimiz bu Konseyden aldığı bilgi ve yönlendirme ile kısa sürede uluslararası platformda gelişmeler kaydetmiş ve yurdumuzun kimya sanayicileri ile çalışanlarına 1993 yılından itibarenRESPONSIBLE CARE (Üçlü sorumluluk) kültürünü benimsetmektedir. Derneğimiz 2004 yılında, 10 Dernek ile birlikte KİMYA SEKTÖR PLATFORMU oluşumuna katılmıştır. Her geçen gün yeni katılımlarla üye sayısı artan platformun bugün için 31 üyesi vardır. Ayrıca 2000 yılından beri faaliyette bulunan SEKTÖREL DERNEKLER PLATFORMUNUN yasal kimlik kazanarak federasyon oluşturma çalışmalarına katılınmış ve 12 Dernek ile birlikte kısaca SEDEFED (Sektörel Dernekler Federasyonu) olarak tescil edilen bu federasyonda kurucu üye olarak yer alınmış ve Özalp ERKEYSEDEFED’in başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir. Bu Federasyon da Türkiye çapında bir güç olmak üzere Girişim ve İş Dünyasını temsilen Anadolu SİAD’ ları ve TÜSİAD’ la birlikte TÜRKONFED’i (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu) kurmuştur. Derneğimiz senelerden beri TOBB Kimya Sanayi Sektör Kurulu Başkanlığını üstlenmiş olup bu kurulların Sektör Meclislerine dönüşmesinden sonra da oluşturulan TOBB TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ başkanlığı görevini de Yönetim Kurulu Başkanımız Timur Erk üslenmiştir. Sektörel Dernekler arasında ismi ön planda anılan Derneğimiz bünyesinde bulundurduğu seçkin ve deneyimli kadrosu ve her biri kendi alt sektöründe zirveye çıkmış kişilerden oluşan Yönetim Kurulu kadrosu ile hizmet ağını tüm TÜRKİYE ’ye yaymak , her sanayi bölgesinden katılmasını arzu ettiğimiz yeni üyeler ile üye tabanını zenginleştirmek vizyonumuzun önemli bir boyutunu teşkil etmektedir.

FAALİYET ALANLARI:


DEVLET İLİŞKİLERİ :
 • Derneğimiz Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Sağlık Bakanlığı - Milli Eğitim Bakanlığı - Ekonomi Bakanlığı - Kalkınma Bakanlığı – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi kuruluşlarla sektörün problemlerine çözüm bulmak için müşterek çalışmalar yapmaktadır

 • DİĞER KURULUŞLAR İLE İLİŞKİLER :
 • Kimya Sanayicilerinin sorunlarının daha geniş bir platformda tartışılması ve kısa sürede sorunların üst kademelere iletilmesini sağlamak amacıyla KİMYA SANAYİ SEKTÖR PLATFORMU ,TOBB , İSO , TUSİAD , İKV , KALDER , TKD , KMO , YASED , SEDEFED , TÜRKONFED gibi kurum ve kuruluşlarla da ortak çalışmalar yürütmektedir.
 • ABİGEM (Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi) ile İşçi Sağlığı Güvenliği hakkında uygulama ve eğitime yönelik projeler hazırlamaktadır.

 • EĞİTİM :
 • Derneğimiz Üniversite-Sanayi işbirliğinin sağlanması için gerekli girişimlerde bulunmakta ve bu konularda seminerler , toplantılar düzenlenmektedir. Sanayiciyi Ar-Ge’ye teşvik etmek için çalışmalar yapmaktadır. İTÜ ve MARMARA Üniversitelerinde kimya sanayiine ait seminer veya dersler vermektedir.
 • Yetenekli ancak yardıma muhtaç kimya alanında eğitim alan 30 öğrenciye burs verilmektedir,
 • Derneğimiz CEFIC aracılığı ile ilk ve orta dereceli okullar arasında düzenlenen Bilim Ödülü Proje Yarışmaları için koordinasyon sağlamakta olup, 1996 yılında düzenlenen ödül yarışmasında derneğimizin seçici kurulu tarafından tespit edilen bir proje ile bir okul Avrupa’ da Şeref Mansiyonu ödülü almıştır.

 • ÇEVRE :
 • ICE (International Chemical Enviroment) denilen programı Türkiye’de uygulamak ve geliştirmek arzusundadır. Bu program Tehlikeli kimyasal maddelerin taşınmasında doğabilecek bir kaza dorumundaYöresel, Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Acil Durumlarda Müdahale Etme Sistemini ülkemizde uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla Kimyasallar Danışma Merkezinin (KİDAM)kurulması çalışmalarını yürütmektedir.
 • Yurt dışında olduğu gibi kimyasal maddeler için Material Safety Data Sheet (MSDS) diğer adıylaMalzeme Güvenlik Bilgi Formu’nun hazırlanması, Karayolu taşımacılığı ile ilgili olarak Tehlikeli Kimyasal Maddelerin Taşınması Hakkındaki Yönetmelikler’in hazırlanması, taşımacılıkta kullanılan TREMCARD ’ ların hazırlanması da Derneğimizin faaliyetleri arasında yer almaktadır.
 • Derneğimiz her dört yılda bir Ulusal Kimya Sanayi Kongre’leri düzenlemekte olup, en son 13-14 Haziran 2013 tarihlerinde VIII. Ulusal Kimya Sanayi Kongre ’ sini Ankara’da gerçekleştirmiştir.
 • Dernek çatısı altında üyelerimizin sorunları ile ilgili olarak çeşitli konularda gerektiğinde alt komisyonlar kurulmaktadır. Bu komisyonlardan Çevre Komisyonu sürekli olup her ay muntazaman toplanmaktadır.
 • Dünya’da Responsible Care Türkiye'de ise Üçlü Sorumluluk olarak tanımlanan ve can ve mal güvenliği, insan sağlığı ve çevrenin korunmasını kapsayan Kimya Sanayiine özgü bu program CEFICaracılığı ile Türkiye’de Derneğimiz tarafından yürütülmekte olup düzenli periyotlarla üyelerimize üçlü sorumluluk hakkında eğitimler verilmekte ve tesisler ziyaret edilerek teknik destek verilmektedir

 • T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı ile Üçlü Sorumluluk uygulamaları hakkında 8 Mayıs 1993 tarihinde bir protokol imzalanmıştır.

  1993 Yılında üyeler arasında uygulamalar başladı. Bu uygulamaları resmi bir platforma oturtmak için Çevre Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur. Zamanın Çevre Bakanı Sayın B.Doğancan Akyürek’in katılımıyla Yıldız üniversitesinde (Yıldız kampüsü) 08/05/1993 tarihinde bir protokol imzalanmıştır.

  08/05/1993 - Üçlü Sorumluluk Protokolü
  (TKSD Y.Kurulu Başkanı Alber Bilen, Çevre Bakanı B.Doğancan Akyürek)

  DİĞER :
 • Derneğimiz yurtdışı ve yurt için üyelikleri çerçevesinde Kimya Sanayi için gelen iç veya dış ticaret tekliflerini üyelerine iletilmektedir.
 • Derneğimiz güncel ve bilimsel yazıları içeren KİMYASAL FORUM adı altında her üç ayda bir yayınlanan dergi çıkarmaktadır.
 • Derneğimiz bütün bu faaliyetleri bilgisayar donanımlı profesyonel teknik bir kadro ile yürütmektedir. Çeşitli maksatlar için kullanılmak üzere 30 kişilik bir konferans salonumuz bulunmaktadır.
 • Derneğin WEB sayfasında üyelerimiz, Yasalar, Yönetmelikler v.s. ve uygulamaları hakkında bilgiler, muhtelif raporlar yayınlanmaktadır.
 • Eğitim, Araştırma, Kimyasal Maddelerin ve Atıkların Yönetimi Konusunda Danışmanlık, Üçlü Sorumluluk Uygulamalarının yürütülmesi için Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği İktisadi İşletmesi kurulmuştur.