KİMYA SANAYİ GELİŞİM ŞÛRALARI


VIII. KİMYA ENDÜSTRİSİ GELİŞİM ŞÛRASI - ANKARA

16-17 aralık 2016 tarihinde Türkiye ekonomisi açısından önem taşıyan ve stratejik sektörler arasında kabul edilen kimya sanayinin temsilcileri Kimya Sektör Platformu'nun (KSP) Ankara'da düzenlediği 8. KSP Kimya Endüstrisi Gelişim Şurası'nda buluştu. Şura'ya ait fotoğraflara ve rapora aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Rapor
Fotoğraflar
KİMYA SANAYİNİN 2023 ULUSAL HEDEFLERİ VE BEKLENTİLERİ

VII. KİMYA ENDÜSTRİSİ GELİŞİM ŞÛRASI - İSTANBUL

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneğinin katkıları ile Kimya Sektör Platformu (KSP) tarafından düzenlenen VII. Kimya Endüstrisi Gelişim Şûrası 7-8 Kasım 2014 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Şûraya ait programa, konuşmalardan derlenen Şûra Kitapçığına ve yapılan sunumlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

indir...

VI. KİMYA ENDÜSTRİSİ GELİŞİM ŞÛRASI - MERSİN

AKİB sponsorluğu ve ev sahipliğinde KSP işbirliği ile Mersin'de organize edilen VI. Kimya Endüstrisi Gelişim Şurası, 2-3 Mayıs 2012 tarihlerinde toplanan orturumlarla gerçekleştirilmiştir. Şuraya ait program ve sunumları aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Program
Sunumlar-1
Sunumlar-2
Sunumlar-3
Sunumlar-4
Sunumlar-5
Sunumlar-6

V. KİMYA ENDÜSTRİSİ GELİŞİM ŞÛRASI - ANKARA

KSP ile TOBB'un işbirliği ile Ankara'da organize edilen V. Kimya Endüstrisi Gelişim Şurası, 28-29 Nisan 2011 tarihinde toplanan orturumlarla gerçekleştirilmiştir. Şuraya ait sunumları aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Sunumlar-1
Sunumlar-2
Sunumlar-3
Sunumlar-4

IV. KİMYA ENDÜSTRİSİ GELİŞİM ŞÛRASI - İZMİR

KSP ile EBSO'nun işbirliği ile 7-8 Mayıs 2009 tarihinde İzmir'de organize edilen IV. Kimya Endüstrisi Gelişim Şurası, "Kimya Sektörü Ege Bölgesi Gelişim Dinamikleri ve Çevre" konu başlığı altında toplanan orturumlarla gerçekleştirilmiştir. Şuraya ait programı ve şura sunumlarını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Program ve Sunumlar
Sonuç Raporu

III. KİMYA ENDÜSTRİSİ GELİŞİM ŞURASI - ADANA

Türk Kimya Sanayiimiz Türkiye ekonomisi içinde gelişen dinamik yapısı gün geçtikçe önem kazanmakta ve bu sürede globalleşme ve AB entegrasyonu yeni açılımlar yaparak sektörümüzün yapısal değişimi giderek önem kazanmaktadır. Bu çerçevede Kimya Sektörümüzün Meslek Örgütlerinin oluşturduğu Kimya Sektör Platformu (KSP), sektörümüzün ana temsilcisi olarak 23 Mayıs 2008 tarihinde Adana'da Adana Sanayi Odası toplantı salonunda Şuranın üçüncüsünü düzenlemiştir.

Şuranın genel organizasyonu Adana Sanayi Odası, DASİFED (Doğu Akdeniz Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu) ve Kimya Sanayi Meslek Kuruluşlarının ve öğretim üyelerinin oluşturduğu Kimya Sektör Platformu tarafından düzenlenmektedir.

Şuraya ait programı ve sunumları ekte bulabilirsiniz.

Program
Sunumlar

II. KİMYA ENDÜSTRİSİ GELİŞİM ŞURASI - ANKARA

Kimya Sektör Platformu (KSP), İstanbul'da düzenlenen I. Kimya Endüstrisi Gelişim Şurasının sektörümüzde yarattığı olumlu etkileri değerlendirmiş ve ilgili toplantının ikincisini 12-13 Haziran 2007 tarihlerinde Ankara'da, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis toplantı salonunda yapılmıştır.

Şurada yapılan konuşmalardan derlenen kitaba ve çalıştay raporlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Konuşmalar
Çalıştay Raporları

I. KİMYA ENDÜSTRİSİ GELİŞİM ŞURASI - İSTANBUL

Kimya Endüstrisi Gelişim Şurasının ilki, 27-28 Mayıs 2005 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenmiştir. I. Kimya Endüstrisi Gelişim Şurasına ait basın bülteni ve çalıştay raporlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Çalıştay Raporları