Onursal Başkandan…

18 Yılın Ardından

18 yıllık bir süreden sonra derneğimizde hizmet bayrağı el değiştirdi ve gönül rahatlığı içinde genç ve çalışkan bir başkana görevi devretmekten gurur ve huzur duyuyorum. Dünya Gazetesi’ nin 26 Şubat 2018 tarihli nüshasında yazıldığı gibi “Kimya Sanayine Yaptığım Katkılar Nedeniyle” tarafıma verilen ödül nedeniyle de gurur duyduğumu belirtmek isterim.


Nasıl 18 yıl evvel 2000 yılının şubat ayında bayrağı kurucu başkanımız Sn. Alber Bilen’ den aldıysak, benzer duygularla görevi Sn. Haluk Erceber’ e devrettik.


Devir alırken de güncel iki sorun vardı ;


1. Yeni üye kuruluş temini zorluğu

2. Ekonomik koşullar nedeniyle daralmış bir bütçe,


Bu sorunlar hala sürüyor…


Bu 18 sene içinde üstesinden geldiğimiz ve başarı elde ettiğimiz konuları özetlersem;


• Sektörel STK lar ile iyi ilişkiler ve sinerji,
• Sektör sorunlarının bakanlıklar nezdinde çözüme kavuşturulması,
• TOBB Kimya Sanayi Meclisinin kuruluşundan bu yana 12 yıllık verimli çalışmalara liderlik,
• Başarılı KSP Endüstri şuraları, ulusal kimya sanayi kongreleri, TOBB Kimya Sanayi Meclis Toplantıları, KİMTEK Toplantıları ile strateji belgeleri ve eylem planları
• Üniversiteler ile verimli iş birlikler ve eğitim çalıştayları
• Güvenlik Bilgi Formu Eğitimleri ve üyelerimize danışmanlık hizmetleri,
• CEFIC nezdinde TKSD’ nin başarılı ve etkin temsili,
• TKSD ‘nin 30. Yıl CD’ si ve Almanak ‘ı,
• Yaklaşık 25 Milyar Dolarlık açık veren kimya sanayinin açığını kapatmak üzere ülkemizde üretilmesi gereken 50 kimyasalın tespiti ve ön fizibilitelerinin yaptırılması
• ICA şirketiyle yapılan sözleşme ile kimyasalların Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçişinin temin edilmesi ve derneğe elde edilmesi.


Bu 18 yıllık süreçte benimle birlikte görev alan tüm yönetim kurulu üyelerine, başta Sn. Mustafa Bağan olmak üzere tüm profesyonel kadromuza, siz değerli TKSD üyelerimize, destek veren TOBB Kimya Sanayi Meclis üyelerimize , iş birliği yaptığımız STK Başkan ve üyeleri ile genel sekreterlerine içten teşekkürlerimi sunarken, sektörün sorunlarına bundan sonra da TKSD Onursal Başkanı olarak sahip çıkıp katkı vermeye devam edeceğim.


İçten Sevgi ve Saygılarımla

TİMUR ERK