• Feature Image
  • Feature Image
  • Feature Image

TARİHÇE


Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği'ni kurma fikri 1985 yılında, İstanbul Sanayi Odası’nın bir Kimya Komitesi Toplantısında, Alber Bilen tarafından Ali Mansur ve Adnan Şener'e iletilmiş ve bu karar daha sonra Timur Erk, Serdar Eraslan ve Enver Tunalı tarafından da olumlu karşılanmıştı. 2-3 Mayıs 1985 tarihlerinde Ankara’da yapılan I. Ulusal Kimya Sanayi Kongresinin ikinci gününde kimya sanayicileri için bir dernek kurulması teklifi katılımcılara sorulmuş ve 320 katılımcının oybirliği ile Kimya Sanayicileri Derneği’nin kurulmasına karar verilmiştir. Prof. Dr. Ali Rıza Berkem de derneğin kurulması konusunda katkılarda bulunmuştur.

Bunun üzerine bir kurucu heyet aşağıdaki üyelerden oluşturulmuştur:

- Sn. Alber Bilen

- Sn. Serdar Eraslan

- Sn. Ümit Şinasi Asna

- Sn. Mustafa Adnan Şener

- Sn. Enver Haşim Tunalı

- Sn. Timur Erk

- Sn. Suat Yasa

- Sn. Ali Mansur

İlk seminer

1980’li yıllarda tüm dünyada dikkat çekilmeye başlanan “Çevre Sorunları”nın ele alındığı bir seminer 27 Kasım 1986 tarihinde, TÜBİTAK Gebze Araştırma Enstitüsü ile müştereken organize edilmiştir.

Sürekli yayına başlanması

Kimya sanayii, ekonomi, bilimsel konular gibi konuların yer aldığı sürekli yayın için başvurumuz 1987/284 sayılı sıra ile 11.08.1987 yılında kabul edilmiş ve Kimya Sanayicileri Derneği Bülteni olarak yayın hayatına girmiştir.

“Türkiye” ibaresinin dernek adında kullanılması

Derneğin yapmış olduğu faaliyetlerin Türkiye geneline hitap etmesinden dolayı isminin baş tarafına “Türkiye” kelimesinin konulabilmesi için İçişleri Bakanlığı’na müracaat edilmiş ve İçişleri Bakanlığı’nın 11.05.1989 tarih ve BKK14108 sayılı kararıyla derneğin isminin “Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği” olarak kullanılmasına müsaade edilmiştir.

CEFIC (Avrupa Kimya Sanayi Konseyi) Üyeliği

Kimya sanayi alanında yurt dışındaki gelişmeleri takip edebilmek ve müşterek çalışabilmek amacıyla CEFIC’ e üyelik için İçişleri Bakanlığı’na müracaat edilmiş ve Bakanlar Kurulu’nun, 16.03.1989 tarih ve 39/13960 sayılı kararnamesi ile CEFIC’ e üye olunmasına izin verilmiştir.

CEFIC’ in 1992 yılında Haziran ayında yapılan Genel Kurulunda Derneğimizin başvurusu değerlendirilmiş ve üyeliğe kabul edilmiştir.

Üçlü Sorumluluk bilindiği gibi dünyadaki 53 ülkede kimya sanayiine ait bir yaşam biçimidir. Derneğimiz CEFIC’ in 1992 yılında üyesi olduktan sonra Üçlü Sorumluluk uygulamalarının Türk kimya sanayi tarafından da uygulanması için girişimde bulundu. Bu amaçla 11-12/09/1992 tarihlerinde İstanbul’da, Klasis otelde Üçlü Sorumluluk ve ISO 9000 temalı bir seminer düzenledi.

Seminerden sonra Derneğimiz çalışmalarını yürütmüş, Responsible Care orijinal ismini almış olan uygulamayı, çalışanın sağlığının gözetilmesi, işyerinde teknik emniyetin sağlanması ve çevrenin korunması gibi üç önemli ayağı olduğu için “Üçlü Sorumluluk” olarak benimsemiştir. 11/02/1993 tarihinde zamanın Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir’in de katılımıyla Sheraton/İstanbul da taahhüt töreni yapılmış ve Derneğin üyelerinden 29 firma uygulamayı taahhüt ettiler.