07 ŞUBAT 2017 TOBB TÜRKİYE EKONOMİ ŞURASI-ANKARA

Sektör Meclislerinin kuruluşundan bu yana yapılan Ekonomi Şura’larının en geniş katılımlısı bu şurada gerçekleşti. Nitekim Cumhurbaşkanı, Başbakan ve 11 Bakan katıldı. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan şuranın daha sonra Başbakan ve Cumhurbaşkanı’nın yeni istihdam hamlesi odaklı konuşmasıyla ilk bölümü bitirilmiş oldu. Cumhurbaşkanı alınacak her yeni işçi için brüt ile net arasındaki farkın devlet tarafından karşılanacağını belirterek konuşmacılardan bu yeni teşvik uygulaması çerçevesinde Mart sonuna kadar ne kadar yeni istihdam yaratacakları hakkında bilgi aldı. Belirlenmiş 30 konuşmacı arasından 17 si Sektör Meclisi Başkanlarından oluştu.

Ben de Kimya Sanayi Meclis Başkanı olarak Kimya Sanayi Meclisi adına

- Kozmetik ve Temizlik Ürürnleri Sanayi Meclisi

- Plastik,Kompozit ve Kauçuk Sanayi Meclisi

- Ambalaj Sanayi Meclisi

adına ortak sözcü olarak belirlendim ve herkese olduğu gibi bana da ayrılan 3 dk.lık süre içinde başta Kimya Sanayi olmak üzere, toplam 4 sektörün sorunları ve çözüm önerileri hakkında aşağıda özeti verilen ve bir nüshası da Cumhurbaşkanı ve Başbakana iletilen sektör taleplerini dile getirmiş oldum.

Sektör Talepleri

• Yatırım ortamının istenilen ölçüde iyileştirilmesi ve altyapı ve lojistik imkanları uygun Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında yatırım yerleri tahsis edilerek katma değeri yüksek ara girdi kimyasalların üretilmesi (örnek: Chemport projesi )

• İşlenmiş plastik ürünlerin ihracatında konteynır başı tartım ücretlerinin kaldırılması

• Plastik ambalajı üretiminde ilk hammadde ithalat aşamasında mevzuatta belirtilen kontrolün hiçbir fayda sağlamamasından ötürü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının nihai ürün üzerindeki denetimlerini yoğunlaştırıp, hammadde ithalindeki kontrolün kaldırılması

• Kozmetik ürünlerinde kredi kartına gelen taksit yasağının kaldırılması

• Kozmetikte yeni yürürlüğe giren ilave gümrük vergisinin iptal edilmesi

• Ambalajın kendisini üretenlerin kullanıcılara yakın olmasının yaratacağı sinerji nedeniyle her bölgede teşvik edilmesi

07 Şubat 2017 tarihinde düzenlenen TOBB Türkiye Ekonomi Şurasında sektörümüzle ilgili yaptığım konuşmayı aşağıda bilgilerinize sunuyorum:

"30’u aşkın sektöre hammadde ve ara girdi veren Kimya Sanayi Sektörü bu konumu ile temel ve gelişmişlik göstergesi olan bir sektördür. Dış ticaret açığı yaklaşık 20 milyar dolar olan sektörün bu açığını kapatması için ana hedef:

Yatırım ortamının istenilen ölçüde iyileştirilmesi ve alt yapı ile lojistik imkânları uygun Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında yatırım yerleri tahsis edilerek katma değeri yüksek Ara Girdi Kimyasalların üretilmesidir.

Bu önemli amacı yerine getirmek üzere aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi elzemdir.

Yatırım ortamının istenilen ölçüde iyileştirilmesi ve kimya sanayinin yerleşim probleminin çözülmesi ana talebimizdir. Kimya sanayinin sürdürülebilir rekabetçiliği sağlayabilmesi ve strateji planlarındaki hedeflere ulaşabilmesi için önemli ölçüde yatırıma ihtiyacı vardır. Bu nedenle;

• Kimya Sektörü Strateji Belgesi’nde, Hedef 1, Eylem 2’de belirtildiği gibi, çevre düzeni planlarında kimya sektörüne yönelik, stratejik ve büyük ölçekli yatırımlar için yatırım yerleri ayrılmalı,

• Altyapı ile lojistik imkânları uygun alanlarda, özellikle Petro rafineri, petrokimya, sıvı kimyasal depolama ve enerji sektörlerinde yapılacak yatırımlar özendirilmeli ve kümelenme modelinin desteklenmesi için özel sektörle işbirliği içerisinde, Özel Enerji ve Endüstri Bölgeleri kurulmalı,

• Marmara Bölgesinde katma değeri yüksek ara girdi kimyasallarının üretimi için Kimya İhtisas Endüstri Bölgesi (Chemport) faaliyete geçirilmeli, bölge kamulaştırılmalı ve girişimcilere 30 yıllık süre ile kiralanmalıdır."