TOBB Kİmya Sanayİ MeclİSİ

Türkiye Sektör Meclisleri, 18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 57 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 12/02/2005 tarihli ve 25725 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği çerçevesinde kurulmuştur ve faaliyetlerini Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğü vasıtasıyla yürütmektedir. 2016 itibariyle sayısı 59'a yükselen Meclislerin içinde en verimli çalışan meclis Kimya Sanayi Meclisidir.

Kimya Sanayi Meclisi, kamu kurum ve kuruluşlarını, sektörde faaliyet gösteren işadamlarımızın kurduğu dernek ya da kuruluşları ve firmaları bünyesinde barındıran önemli bir buluşma noktasıdır.

Kimya Sanayi Meclisi ayrıca, sektörlerimizde ortak görüşlerin oluşturulmasına ve özel sektör ile yetkili merciler arasında bir temas noktası olarak kamu-özel sektör işbirliği ve ortaklığının geliştirilmesine imkan sağlamaktadır.

TOBB Kimya Sanayi Meclisi Başkanı, Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn Timur Erk 'dir.


TOBB Kimya Sanayi Meclisi Toplantı Raporlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
2017:
9 Şubat 2017
11 Mayıs 2017
13 Eylül 2017
2016:
11 Şubat 2016
5 Eylül 2016
2015:
21 Ocak 2015
9 Nisan 2015
15 Ekim 2015
2014:
4 Şubat 2014
16 Mayıs 2014
25 Eylül 2014
2013:
30 Ocak 2013
24 Nisan 2013
28 Haziran 2013
26 Eylül 2013
5 Aralık 2013

MECLİS ÜYELERİ


TOBB KİMYA SANAYİ MECLİSİ
AR-GE ALT KOMİTE ÇALIŞMALARI VE SON DURUM :

Prensip olarak her üç ayda bir yapılan TOBB Kimya Meclisi Toplantılarından hemen önce yapılan ARGE Alt Komite çalışmalarında son durum şöyledir:

1- 01 Mart 2016 tarihinden itibaren geçerli olan ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan 6676 nolu Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kamuda önemli değişiklikler yapılması üzerine, buradaki değişiklikler irdelenmiştir.

Buradaki en önemli olan değişiklikler:

 • ARGE Mevzuatına ‘tasarım faaliyetleri’ dahil edilmiştir.
 • ARGE personel sayısı Bakanlar Kurulunca 15’e kadar indirilebilecektir.
 • Vergi indirimlerinden istifadeler arttırılmıştır.
 • 2- Son olarak yapılan KİMTEK toplantısında Kimya Strateji Raporu ve eylemleri tekrar görüşülmüş ve bilhassa Katma Değeri Yüksek Kimyasallar grup ve listeleri yeni bir sınıflandırmaya sokulmuştur.

  Buna göre gruplanmalar:

 • 1.Grup: Petrokimyasal Ürünler
 • 2.Grup: Ara ve Temel Kimyasal Ürünler
 • 3. Grup: Diğerleri..
 • Şekline getirilmiştir.

  3- Yukarıda belirtilen yeni gruplandırmalar da dikkate alınarak üniversitelere 2016-2017 ders programları için verilmesi gereken ‘Katma Değeri Yüksek Kimyasallar’ projeleri;

 • TÜBİTAK
 • İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi)
 • Hacettepe Üniversitesi
 • Çukurova Üniversitesi
 • Arasında dağıtılmış ve ilgili birimlere gönderilmiştir.