TKSD Üyelik Koşulları

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneğine Üyelik koşulları, hukuki gereksinimler dışında, aşağıdaki gibidir:

  • Kimya Sanayiinin herhangi bir alanında faaliyet göstermek. Bu faaliyetler Kimya Sanayii Üretimi ve Ticareti vb.
  • Üçlü Sorumluluk Taahhütnamesini imzalamak: Türkiye'de Üçlü Sorumluluk, Tüm Dünya'da "Responsible Care" olarak tanınan kimya sanayiine özgü olan bu program, European Chemical Industry Council - Avrupa Kimya Konseyi (CEFIC) aracılığı ile Türkiye'de Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği tarafından yürütülmektedir. Ayrıca bu programla ilgili olarak Çevre Bakanlığı ile bir protokol imzalanmıştır.
  • Her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen giderlere katılım payı, bir yıl önceki cirolara göre hazırlanan skala üzerinden hesaplanmaktadır. Katılım payları için lütfen TKSD'yi arayınız.