2nd Draft - Transition Pathway for Chemicals

The 2nd Draft Roadmap for the Transition Process for Chemicals, which is planned to be published by the European Commission within the framework of the European Green Deal was shared with the European Chemical Industry Council Cefic.

Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde yayımlanması planlanan ve Avrupa Kimya Endüstri Konseyi Cefic ile paylaşılan, Kimyasallar için Geçiş Süreci 2.Taslak yol haritası dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.

Dokümanda sürdürülebilir rekabet, yatırım & finansman ve enerji & hammaddeye ulaşım gibi Avrupa Kimya Endüstrisini dayanıklılığını geliştirerek, ikiz (yeşil ve dijital) geçişi hızlandırmak için gerekli olan aksiyonların listesi kısa, orta ve uzun vadeli uygulama zaman çerçeveleriyle birlikte tanımlanmıştır.