Biocidal Products Regulation

Regulation Amending the Regulation on Biocidal Products

Biosidal Ürünler Yönetmeliği

Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Aralık 2021 tatih 31705 (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Yönetmeliği ulaşmak için buraya tıklayınız.