Cefic Advocacy Trackers

The European Chemical Industry Council has published the document that includes the impact assessment of the laws, regulations and directives and the current latest situation published by the European Commission within the framework of the European Green Deal

3.4.2023

The European Chemical Industry Council has published the document that includes the impact assessment of the laws, regulations and directives and the current latest situation published by the European Commission within the framework of the European Green Deal


You can access the document, which includes the impact assessment of laws, regulations and directives published under the main and sub-titles, the current latest situation, and Cefic advocacy targets and actions here.


1.   İklim

 • AB Emisyon Ticareti Sistemi (AB ETS) Revizyonu Aralık 2022
 • Sınırda Karbon Düzenlenmesi Mekanizması (CBAM) Aralık 2022
 • Sürdürülebilir Karbon Döngüleri Tebliği Mart 2023
 • Karbon giderimlerine yönelik bir Birlik sertifikasyon çerçevesine ilişkin Tüzük Teklifi Mart 2023
 • Karbon giderimlerinin belgelendirilmesi

2.  Enerji

 • Enerji Verimliliği Direktifi (EED) Revizyonu Mart 2023
 • Yenilenebilir Enerjiler Direktifi (RED) Revizyonu Mart 2023
 • Enerji Vergilendirmesi Direktifi (ETD) Revizyonu Mart 2023
 • Gaz düzenleyici çerçevesi (Gaz Paketi) revizyonu Mart 2023
 • Elektrik Piyasası Çerçevesi (EMD) Revizyonu Mart 2023

3.  Sağlık, Emniyet, Güvenlik & Çevre (HSSE), Taşımacılık ve Lojistik

 • Sağlıklı topraklar – yeni AB Toprak Sağlığı Yasası (Direktifi) Mart 2023
 • IED (ve E-PRTR) incelemesi Mart 2023
 • Atık Sevkiyatı Yönetmeliği Mart 2023
 • Atık Çerçeve Direktifi Mart 2023
 • Entegre su yönetimi; yüzey ve yeraltı suyu kirleticilerinin revize edilmiş listeleri Mart 2023
 • AAQD (Ortam Hava Kalitesi Direktifi) incelemesi Mart 2023
 • Seveso Mart 2023
 • Komisyon Hareketlilik (Taşımacılık) Paketi Mart 2023
 • Avrupa kimyasal madde taşımacılığı emisyon ölçümü (CountEmissions EU) Mart 2023
 • Demiryolu yük taşımacılığı ve demiryolu yük taşımacılığı koridorları (TEN-T ağ revizyonu dâhil)-Mart 2023
 • Avrupa Tek Vagon Yük Taşımacılığı (SWT) Mart 2023
 • Kombine Taşımacılık Direktifi Revizyonu-Mart 2023
 • 2007/59/EC sayılı Tren Sürücüleri Direktifi Revizyonu Mart 2023
 • Ağırlıklar ve Boyutlar (96/53/EC sayılı Direktif) Revizyonu Mart 2023
 • Yük taşımacılığı bilgilerinin dijitalleştirilmesi (eFTI koridor veri paylaşımı) Mart 2023
 • 2010 HNS Konvansiyonu Mart 2023

4.  İnovasyon

 • Biyobazlı, biyobozunur ve kompostlanabilir plastiklere ilişkin politika çerçevesi Aralık 2022
 • Kimyasal Geri Dönüşüm - Ambalaj ve ambalaj atıkları yönetmeliği Mart 2023
 • Tasarıma Göre Güvenli ve Sürdürülebilir Kimyasallar Mart 2023

5.  Ürün Yönetimi

 • Temel Kullanımlar Mart 2023
 • REACH: artan bilgi gereklilikleri (IR) ve Yeni Yaklaşım Metodolojilerinin (NAMs) kullanımı Mart 2023
 • Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama Tüzüğü (CLP) & Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi için Küresel Uyumlaştırılmış Sistem (GHS) Yeni tehlike sınıfları Mart 2023
 • REACH: Yeni veri gereksinimleri (Polimerler Mart 2023)
 • OSOA, Açık veri Platformu, şeffaflık ve verilerin yeniden kullanımı Mart 2023
 • REACH: Kayıt Dosyasının Uygunluğu Mart 2023
 • REACH Revizyonu Mart 2023
 • Avrupa Kimyasallar Ajansı Temel Yönetmeliği Mart 2023
 • Sürdürülebilir Ürünler Yönetmeliği (ESPR) için Eko-tasarım / toksik olmayan malzeme döngüleri Mart 2023
 • Yürürlük Mart 2023

6.  Hukuk Forumu

 • Çevre Suçları Direktifi (ECD) Revizyonu Mart 2023
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktifi (CS3D) Mart 2023