Cefic National Emergency Plan Tracker

The European Chemical Industry Council has published the document providing a detailed overview of the member states' national precautionary support and the National Emergency Plan.

29.9.2022

Avrupa Kimya Endüstri Konseyi üye devletlerin ulusal önlem destekleri ve Ulusal Acil Durum Planı hakkında ayrıntılı bir genel bakış sunan dokumanı Ulusal Acil Durum Planları İzleyici yayımlamıştır. 

Bu İzleyicinin amacı, mevcut enerji kriziyle ilgili tüm bilgi ve belgeleri, dağılımları ve durumun değişme hızı göz önüne alındığında toplamaktır. Her Üye Devlet için hem Ulusal önlem destekleri hem de Ulusal Acil Durum Planı hakkında ayrıntılı bir genel bakış sunar.

Doküman aşağıdaki bölümlerden oluşur.

• İzleyiciye Giriş

Birinci bölüm: Enerji krizinin başlangıcından bu yana her Üye Devlet tarafından alınan destek önlemleri

o Haritaya genel bakış – AB'den sağlanan mali destek miktarıyla

o En yaygın önlemlere hızlı genel bakış

o Her Üye Devlet tarafından alınan ayrıntılı önlem seti

İkinci bölüm: Gaz için koordineli talep azaltma önlemleri hakkında 2022/0225/NLE sayılı Yönetmelik ile ilgili Ulusal Enerji Acil Durum Planı.

o Haritaya genel bakış

o Devam eden duruma hızlı bir bakış

o Üye Devletler tarafından kabul edilen Ulusal Acil Durum Planı

• Sonraki adımlar