WEBINAR: "Carbon Border Adjustment Mechanism 14 December 2023"

We will be pleased to invite all our stakeholders to our webinar, where the current status of the Carbon Border Adjustment Mechanism, one of the main policy initiatives of the European Green Deal, as well as its potential impacts on our chemical industry and the road map for our industry will be conveyed.

27.11.2023

Avrupa Birliği (AB) tarafından Aralık 2019 tarihinde Avrupa Yeşil Mutabakatı yayınlandı. Bunun akabinde AB'nin Avrupa Yeşil Mutabakat hedeflerine nasıl ulaşacağı ve Avrupa İklim Yasası'nda yer alan sera gazı emisyonlarını azaltma hedeflerini nasıl karşılayacağı konusunda kolaylaştırıcı bir mekanizma olarak;

  • 14 Temmuz 2020 tarihinde Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Taslağı yayımlandı.
  • 13 Aralık 2022 tarihinde sistem yönetmeliği yayımlandı.
  • Avrupa Parlamentosu ve komisyon tarafından 10 mayıs 2023 tarihinde imzalanmasıyla birlikte yasama süreci tamamlanmış oldu.
  • 16 Mayıs 2023 tarihinde SKDM Düzenlemesi olarak yayımlandı.
  • 17 ağustos 2023 tarihinde uygulama tüzüğü kabul edildi.


SKDM yönetmeliği, 16 Mayıs 2023 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ertesi günü resmen yürürlüğe girdi .

  • 1 Ekim 2023 itibari ile geçiş raporlama dönemi enerji yoğun sektörler için; (çimento- alüminyum, demir-çelik, hidrojen, gübre, elektrik enerjisi) başladı.
  • 2026 yılından itibaren finansal maliyetler ve sertifika gereklilikleri kapsamında AB ithalatçıları için vergi süreci başlayacaktır.


AB'ye SKDM kapsamında, belirli emisyonlar açısından yoğun malları ithal eden işletmelerin, ihtiva edilen sera gazı emisyonlarına dayalı olarak bir vergi ödemesi gerekecektir.


Temel amacı, seçili sektörler için ithalat fiyatının, eşyanın karbon içeriği dikkate alınarak belirlenmesi olan SKDM’nin, 1 Ekim 2023 – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında mali yükümlülük getirmeyen bir geçiş dönemi ile başlatılmış bulunmaktadır. SKDM'nin geçiş aşamasında, AB'ye ithal edilen belirli ürünlerin (doğrudan ve dolaylı emisyonlar dahil) sera gazı ayak izinin yalnızca üç ayda bir raporlanması gerekliliği olacaktır. 2026'dan itibaren, sera gazı ayak izini karşılamak için SKDM sertifikalarının satın alınması da zorunlu olacak ve SKDM sertifikalarının fiyatı AB Emisyon Ticaret Sistemindeki karbon fiyatlarına bağlanacaktır.

SKDM, nihayetinde AB pazarına ihracatla ilgili ek bir maliyeti temsil edecektir.


***SKDM’ye tabi olan seçili sektörler; demir-çelik, çimento, alüminyum, elektrik, gübre ve hidrojen olarak belirlenmiştir.

 

Avrupa Yeşil Mutabakatı ana politika girişimlerden biri olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması hakkında güncel son durum ile kimya sektörümüze potansiyel etkileri ve sektörümüz için yol haritasının aktarılacağı ‘’SINIRDA KARBON DÜZENLEME MEKANİZMASI GÜNCEL DURUM, KİMYA SEKTÖRÜNE ETKİLERİ, SEKTÖR İÇİN YOL HARİTASI‘’ webinarımıza tüm paydaşlarımızı davet etmekten memnuniyet duyacağız.


Webinara ücretsiz kayıt olmak hemen BURAYA tıklayın.


Program akışı için BURAYA tıklayınız.