Central Bank of Turkiye I Change in Export Circular

An amendment has been made in the Export Circular of the Central Bank of the Republic of Türkiye and the effective date has been determined as 25.04.2022.

25.4.2022

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi'nde değişiklik yapılmış ve yürürlük tarihi 25.04.2022.olarak belirlenmiştir.


Genelge’nin “Terkin” başlığı altında düzenlenen 28’inci maddesinde yer alan terkin edilecek tutarlar 30.000 ABD dolarından 15.000 ABD dolarına indirilmiştir.

Değişiklik sonrası ilgili madde; 

MADDE 28 – (1) Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla; 

a) 15.000 ABD doları veya eşitine kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın, 

b) 15.000 ABD doları veya eşitinden yüksek olmakla birlikte 100.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan bankalarca veya 90 günlük ihtarname süresi içinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlıkları/Müdürlüklerince ödeme şekline bakılmaksızın,

c) 200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep ve haklı durum halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar açık hesaplar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce, Terkin edilmek suretiyle kapatılır.” 

 olarak düzenlenmiştir.