Climate Council Türkiye 2022

The Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change organized the Climate Council between 21-25 February at Konya Selçuklu Congress Center.

08.03.2022

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın “2053 net sıfır emisyon hedefiTürkiye’nin yeşil kalkınma devrimi” ana teması ile Türkiye’nin yeni iklim değişikliği vizyonunu gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde ele alarak, yeşil dönüşüm anlayışını katılımcı bir şekilde ortaya koymak amacı doğrultusunda düzenlenen Şura'da sera gazı azaltımı, yeşil finansman ve karbon fiyatlama, iklim değişikliğine uyum, yerel yönetimler, göç, adil geçiş, diğer sosyal politikalar ile bilim ve teknoloji gibi başlıklar ele alınmış , 76’sı öncelikli 217 tavsiye kararı belirlenmiştir. Bu kapsamda TKSD tarafından hazırlanmış Bilgi Notuna buradan bilgilerinize sunulur.