Concluding Statement of Türkiye on the Road to Green Development

As a result of the “Turkey on the Road to Green Development” meeting organized by the Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change, an 11-item final declaration was published.

17.2.2022

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen “Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye” toplantısı sonucunda 11 maddelik bir sonuç bildirgesi yayımlandı (6 Şubat 2022).

“2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Vizyonu” kapsamında Antalya’da düzenlenen toplantıda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin kalkınma hedeflerinin vahşi ekonomi anlayışıyla değil, insan ve doğa yararının gözetildiği “Yeşil Kalkınma” prensipleriyle sürdürüleceğini vurguladı. 

Kurum’un açıkladığı sonuç bildirgesi iklim değişikliği, sıfır atık, enerji, finans, döngüsel ekonomi, düşük emisyon bölgeleri, sosyal konutlar, kentsel dönüşüm, genç istihdam, eğitim seferberliği, yeşil teknoloji ve yeşil binalar gibi konularda kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerden oluşuyor.

Maddeler halinde Sonuç Bildirgesinin yer aldığı TKSD Bilgilendirme dokümana buradan ulaşabilirsiniz.