Eco Label (Detergent Products)

Criteria for providing Eco Labels to Detergent (Washing, Dishwasher) Products from the Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change have been Published

14.4.2022

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alınan ekte iletilen yazıda Deterjan (çamaşır, bulaşık makinesi) Ürünlerine Çevre Etiketi Verilmesine Dair Kriterlerin ilgili Bakanlık web sayfasında (https://cevreetiketi.csb.gov.tr/) yayımlanarak, ilgili sektörde çevre etiketi başvuruları kabul edilmeye başlandığı belirtilmektedir. 

  • Ürünlerinde çevreye duyarlı/sürdürülebilir hammadde kullanan ve çevreye duyarlı ambalaj tercih eden firmalar çevre etiketi kullanıcısı olabilecektir.
  • Kriterler, 5 (beş) yıl geçerli olacaktır. Beş yıllık süre içinde, Çevre Etiketi Kurulu tarafından gerekli görüldüğünde kriterler güncellenebilecektir.
  • Çevre Etiketi Kurulu’nun uygun görüşüne istinaden kriterlerin geçerlilik süresi uzatılabilir.

Önemli Linkler:

Deterjan (Çamaşır, Bulaşık Makinesi) Ürün Grubu Çevre Etiketi Kriterleri Yayımlanmıştır. (csb.gov.tr)

https://cevreetiketi.csb.gov.tr/deterjan-camasir-bulasik-makinesi-urun-grubu-cevre-etiketi-kriterleri-yayimlanmistir.-haber-267852

Ekler: