Egypt Producer Registration System

In a letter from the Turkish Exporters Assembly (TIM), in a letter from the Ministry of Commerce, within the scope of the Decision No. 195 of the Egyptian General Administration for Export and Import Controls (GOEIC), GOEIC suspended many companies in the registration system and in this context, companies should urgently renew their expired certificates [ISO (according to the validity period) and Trademark Certificate (10 years for the trademark certificate) and Industrial Registry Certificate (according to the validity period)] within the framework of the information received from GOEIC, and the renewal period of 30 days within the scope of the relevant Decision recognition is communicated.

27.4.2022

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’den alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Mısır İhracat ve İthalat Kontrolleri Genel İdaresi’nin (GOEIC) 195 Sayılı Kararı kapsamında, GOEIC’in pek çok firmayı kayıt sisteminde askıya aldığı ve bu kapsamda firmaların ivedilikle tarihi biten belgelerini [GOEIC'ten alınan bilgiler çerçevesinde ISO (geçerlilik süresine göre) ve Ticari Marka Belgesi (ticari marka belgesi için 10 sene) ve Sanayi Sicil Belgesi (geçerlik süresine göre)] yenilemeleri gerektiği ve ilgili Karar kapsamında 30 gün yenileme süresi tanındığı bilgisi iletilmektedir. 

Yazıda devamla, Kahire Ticaret Müşavirliği tarafından, GOEIC'ten alınan şifahi bilgi çerçevesinde, ISO belgesi uluslararası geçerliğe sahip olduğundan ve kontrol edilebildiğinden yenileme sürecinde orijinalinin takdimine mecburiyet olmadığı, ayrıca, ISO belgesinin sunulması için yetkilendirme belgesine gerek olmadığı ve süresi bitmiş olan ticari marka belgesi ve sanayi sicil belgelerinin orijinallerinin sunulmasının gerekli olduğunun bildirildiği belirtilmektedir. Bununla birlikte, ticari marka belgesi ve sanayi sicil belgelerinin takdimi için yetkilendirmenin önem arz ettiği; bu kapsamda, firma yetkilisinin veya firma tarafından yetkilendirilen kişilerin yetkilendirme belgelerinin yanlarında olması gerektiği ve söz konusu belgenin dosyadaki nüsha ile karşılaştırılacağı belirtilmektedir. Yetki belgesinde firmanın mührünün yanında, Mısır temsilciliğinin ve temsilcilikten talep edilmesi halinde (ticaret odası ve noter) diğer mühürlerin olması gerektiği vurgulanmış olup, ilgili temsilcilikle mühür sürecinin hızlıca yapılmasında fayda olduğu bildirilmektedir.

Diğer taraftan, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı sitesinde yapılan resmi açıklama kapsamında, 30 günlük süreye ilaveten, yenileme yapmayan ve uyarılan firmalara (EK-1) 15 günlük bir ek süre tanındığının (Karar'da mevcut olmayıp uyarılan firmalara ilave süre olarak tanınmaktadır) duyurulduğu, belgelerini ilgili süreler içerisinde yenilemeyen firmaların kaydının 1 sene süre ile durdurulacağı ve mal sevkiyatı yapmalarına izin verilmeyeceği bildirilmektedir. 

Kaynak: ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ