EIA Regulation Revision

The regulation regulating the administrative and technical principles to be followed in the Environmental Impact Assessment (EIA) process by the Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change was revised on 29.07.2022.

4.8.2022

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde uyulacak idari ve teknik esasları düzenleyen yönetmelik; Türkiye’de yatırımların çeşitlenmesi, İklim değişikliği ile mücadele ve sıfır atık çalışmaları, Bilimsel ve teknik gelişmelerin takip edilmesi, Zaman içerisinde karşılaşılan yargı kararları, Diğer mevzuatlarda yapılan değişiklikler kapsamında 29.07.2022 tarihinde revize edildi.

“Yeşil Kalkınma Hedefleri” kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nde yapılan yenilikler ile ilgili ‘TKSD bilgi Dokümanı’’ ve ‘’29.07.2022 Tarihli ÇED Yönetmeliği ve ekleri ile birlikte bilgilerinize sunulur.


TKSD Bilgi Notuna aşağıdan ulaşailirsiniz.