EKOK-DIES 1st Mandatory Workshop: Chemical Sector

Our QHSE Coordinator Yasemin Kayhan attended the 1st Mandatory Workshop focused on the Chemical Sector of the Project for Determining Turkey's Industrial Emissions Strategy within the Scope of Integrated Pollution Prevention and Control.

22.03.2022

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Kapsamında Türkiye’nin Endüstriyel Emisyonlar Stratejisinin Belirlenmesi Projesi kapsamında, Kasım ayında, Bolu’da yapılan Farkındalık seminerinden sonra, Derneğimiz Kalite & SEÇ Koordinatörü Sn. Yasemin Kayhan'ın da katılım sağladığı 1.Çalıştay 8-10 Mart tarihleri arasında ÇŞİDB ve Konsorsiyum ortakları tarafından İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.


Kimya sektörleri için 57 MET KL, mineral sektörleri için 19 MEK KL ve kesişen konular için 4 MET KL hazırlanmıştır. DIES Projesi kapsamında toplamda 80 adet MET KL Hazırlanmıştır.

**Toplanan veriler üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

UEP Hazırlanması İçin Veri Toplama Sürecindeki Zorluklar

 • Verilerini açıklamaktan ve haksız rekabetten çekiniyor.
 • Çok sayıda veri talebinden dolayı vakit ayırmak istemiyor.
 • Paylaşacak üretilmiş gerçek emisyon veriler sınırlı
 • MET KL sorularının detaylı oluşu ve zaman alması
 • Özellikle yeni tekniklerle ilgili finans gereksinimleri belirlemede zorluklar

Toplam 68 tesis (28 mineral, 27 kimya, 12 diğer, 1 atık tesisi) ziyaret edilmiş ve 80 MET KL çalışması yapılmıştır.

Saha ziyaretleri devam etmekte olup Mart planı da hazırlanmıştır.

Tüm alt sektörlerin ziyaret edilmesi ve tüm ürün MET KL’lerinin en az bir veya iki kez doldurulması hedeflenmektedir.

**Özellikle çalıştayda vurgulanan konu; MET-KL’lere-Anket sorularına şeffaf cevap verilmesi, bu sorulara verilen cevaplar ve saha ziyaretleri neticesinde uyum analizi yapılarak sektör bazında mevzuatın-tebliğin gerçekçi olarak hazırlanarak gerçeğe uygun geçiş takviminin ve gerekli teknolojik gerekliliklerin ve yatırım-işletme maliyetlerinin doğru bir şekilde belirlenmesine sanayicinin katkı sağlaması.

**Proje kapsamında Çalıştay'da önce çıkan konular özet olarak aşağıdaki gibidir. DİES Projesi’nin son durumunu anlatan Detay bilgiye buradan ulaşabilirsiniz


Detay Bilgi Dokümanındaki Konu Başlıkları:

Genel Olarak DIES Projesi Neyi hedefliyoruz, Nasıl?

 • Endüstriyel Emisyonlar Direktifinin Arka Planı (EED)
 • EED Kapsamındaki Faaliyetler Ve DİES Projesi İle İlişkisi
 • DIES Proje Tasarımı –Bileşenleri
 • Bileşenler kapsamındaki Temel Faaliyetler
 • Sektörel Analiz Metodolojisi
 • Saha Çalışmaları
 • Saha Çalışma Ziyaretleri
 • Kapasite Geliştirme & Eğitim Programları
 • EED Ek I – Faaliyet Kategorileri
 • EED’nin Ana Hatları
 • İşletmecilerin Temel Yükümlülükleri
 • Mevcut En İyi Teknikler (Met) – Tanım
 • Met-Ref Belgeleri Ve Met Sonuçları
 • MET-İES Ve MET-İÇPS Tanımları
 • EED’nin Uygulanması – Temel Konular

Hava, Su Ve Toprak İçin Sıfır Kirliliğe Yönelik AB Yeşil Mutabakatı, 2050 için AB Vizyonu ile Projenin bağlantısı

Kimya Sektörünün Kapsamı ve ilgili MET-Ref'ler/METS'ler ve MET KL'ler

 • Kimya Sektörüne Özgü Dikey MET-Ref’ler- Yatay MET-Ref’ler
 • Kapsanan Sektörler – MET-Ref’ler
 • MET Kontrol Listesi
 • Kimya Sektörü– MET Kontrol Listeleri

Sektörel Uyum Analizi: Metodoloji ve Veri

 • Sektörel Analiz ve Uyum Değerlendirmesi için Genel Çerçeve
 • Uyumluluk Veri Toplama Aracı: Mevcut En İyi Teknikler Kontrol Listeleri- Tasarım
 • MET KONTROL LİSTELERİ– Ana Bölüm
 • Excel Formatında MET KL Örneği
 • Çevrimiçi MET KL Anketi
 • Çevrimiçi MET KL Anketi -Çevrimiçi MET KL'lerinin adımları
 • MET KL Analizi
 • Veri Toplama
 • DIES Projesi Uyum Değerlendirmesinde Kapsanan Sektörler
 • Kapsamdaki MET-Ref’ler
 • Uyum ve Maliyet Analizi
 • UEP Hazırlanması
 • Sektörel Tebliğler ve EKÖK Yönetmeliği

DIES Projesinin Türk Sanayi Sektörü için Faydaları ve UEP Hazırlanması için Veri Toplama Sürecindeki Zorluklar

 • EED Uygulamasının Değerlendirilen Faydaları
 • AB’de Bu Güne Kadar Sağlanan Faydalar
 • EED tesislerinden havaya emisyonların yıllık hasar maliyeti
 • EED’nin Amacı Ve AB’de Bu Güne Kadar Sağlanan Faydalar
 • EED Uygulamasında Diğer Unsurlar
 • AB 2050 Hedefleri İçin Beklenen Faydalar
 • 2030'da CBAM'den elde edilen gelirler- CBAM sektörlerinde açık artırma artı sınır ölçüsü (milyar EUR olarak)
 • Türk Sanayi Sektörü İçin Değerlendirme İndikatörleri
 • UEP Hazırlanması İçin Veri Toplama Sürecindeki Zorluklar

Entegre Kirlilik Önleme Ve Kontrol (EKÖK) Yaklaşımı

 • Çevre İzni / EKÖK
 • Mevcut Uygulama- EKÖK aradaki fark tablosu
 • EKÖK Kapsamında Yapılan Çalışmalar
 • EKÖK Belgesi kapsamındaki konular-tek izin
 • Önemli Düzenlemeler & EKÖK Belgesinin uygulamaya geçiş tarih bilgisi
 • Yönetmelik İle Elde Edilecek Fayda Ve Kazanımlar
 • Avrupa Yeşil Mutabakatı – EU Green Deal
 • Yeşil Mutabakat Eylem Planı 2021

Saha Çalışma Ziyaretleri– Prosedür, Metodoloji, Ziyaret Edilen Tesisler

 • Saha Çalışma Ziyareti- Saha Çalışma Planı
 • Tesislerin Seçimi – Zamanlama- İller- Tesis Sayılarının Dağılımı
 • Saha Ziyaretleri Öncesi Prosedür
 • Ziyaret Edilen Tesisler

Tamamlanan ziyaretler-kimya-mineral-diğer sektörler için Saha Çalışmalarından Edinilen Ön Bulgular

 • Kimya Ve Mineral Sektöründe Saha Analizlerinin Değerlendirilmesi
 • Güncel Maliyet Verilerinin Toplanması
 • Ziyaret Edilen Tesisler (Sahalar) İçin EED Uyum Maliyetlerinin Değerlendirilmesi
 • Ziyaret edilen tesislerdeki Ön Bulgular

Sektörel Uyum Metodolojisi ve Maliyet Analizi ve İlgili Raporlamalar

 • Uyum, Maliyet ve Geçiş Dönemi Analizleri
 • EED (EKÖK) Uyum Analizi-Tesis Bazlı Uyum Analizi        
 • Sektörel Uyum Analizi-İlk Kurulum Maliyetleri
 • Sermaye Maliyeti-İşletme ve Bakım Maliyetleri
 • Maliyet Analizi– FAYDALAR
 • ÇŞİDB İdari Maliyetleri
 • Uyum, Maliyet ve Geçiş Dönemi Analizleri