Industrial Water Use Efficiency Project

The “Industrial Water Use Efficiency Project According to NACE Codes” was launched on 07.07.2021 in cooperation with the Ministry of Agriculture and Forestry and the Ministry of Industry and Technology.

15.3.2022

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın iş birliğinde 07.07.2021 tarihinde ‘’NACE Kodlarına Göre Endüstriyel Su Kullanım Verimliliği Projesi’’  başlatılmıştır.


Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde yürütülen bu proje ile, sanayide suyun verimli kullanımıyla ilgili Sektör bazında (NACE Kodu kapsamında) rehber doküman, Mevcut En İyi Teknikler ve eylem planı hazırlanacak, sektörde farkındalık oluşturulacaktır.

Proje hakkında kısa bilgi:

Projeyle Nehir Havza Yönetim Planları kapsamında endüstriyel su kullanım verimliliğine ilişkin ülke genelinde faaliyette bulunan sanayi tesislerine karşılık gelen NACE kodları bazında, su kullanım verimliliğinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda sanayinin farklı alt sektörlerinde su kullanımının ve atık su oluşumunun azaltılması için su verimliliği potansiyeli ve bunun hayata geçirilebilmesi için uygulanacak en iyi teknikler belirlenecek.

Atık su miktarının azaltılması için çalışmalar yürütülüyor

Projeyle gerek saha gerekse literatür çalışmaları değerlendirilerek su kullanım verimliliğinin iyileştirilmesine ve dolayısıyla atık su miktarının azaltılması için çalışmalar yürütülmekte.

Sanayide suyun verimli kullanımına ilişkin rehber doküman ve eylem planı hazırlanacak, bu sektörde konuya ilişkin farkındalık oluşturulması sağlanacak.

616 faaliyet kolunda su tasarrufu potansiyeline odaklanılıyor

616 faaliyet kolunda su tasarrufu potansiyeli araştırılıyor ve bu kapsamda endüstri tesisleri ziyaret ediliyor.

Suyun yüzde 13'ü sanayide kullanılıyor

Öte yandan, Bakanlık tarafından hazırlanan Ulusal Su Planı'na göre, Türkiye'de yıllık su tüketimi 54 milyar metreküp civarında bulunuyor.

Bunun 40 milyar metreküpü (yüzde 74) sulama,

7 milyar metreküpü (yüzde 13) içme-kullanma ve

7 milyar metreküpü (yüzde 13) sanayi suyu ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılıyor.

Yüzde 13 civarı olan sanayideki su kullanım oranının 2030 yılında ise yüzde 20'lere ulaşması öngörülüyor.

Sanayi sektöründe, tahsisli yer altı sularının da yüzde 9'u tüketiliyor. Tarım sektörü yanında sanayi sektörü de su kaynakları üzerinde baskı yaratıyor.

Sanayide en çok su tüketen sektörlerin başında tekstil ve gıda geliyor. Sanayisi hızlı gelişen Türkiye'de verimliliği artırıcı teknoloji yatırımlarının yaygınlaşması önem taşıyor.


Proje kapsamında hazırlamış olduğumuz detay bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.