Information and Announcement Regarding Regulation on Pollutant Release and Transport Registration

"Pollutant Release and Transport Registration Regulation Information and Announcement Text" has been published by the General Directorate of Environmental Impact Assessment, Permission and Inspection;

13.4.2022

Bilindiği üzere, 4 Aralık 2021 tarihli ve 31679 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (KSTK) Yönetmeliği’nin “Tesisin KSTK sistemine kayıt olması” başlıklı 8’inci maddesinde;

“(1) Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde listelenen faaliyetlerden biri ya da birkaçını yürütmekte olan her bir tesisin işletmecisi;

a) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan tesisler için Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından 6 ay içerisinde,

b) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulan tesisler için söz konusu tesise ilişkin iznin alındığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde veya

c) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşecek olan kapasite veya faaliyet değişikliği sonucunda KSTK raporlaması yükümlülüğü oluşan tesisler için değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde

Bakanlık KSTK sistemine kayıt olur.

(2) KSTK sistemine kayıt olmak için tesis, Bu Yönetmeliğin Ek-2’sinde belirtilen bilgileri Bakanlığın belirleyeceği şekilde sunar.”

içeriğin detayına aşağıdan ulaşabilirsiniz.