Lower and Upper Limits of Prime Basic Earnings

R.T. Social Security Institution Presidency has published daily and monthly income lower and upper limits for insurance premiums.

10.1.2022

Sosyal Güvenlik Kurumunu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 2022/1 Sayılı Genelge ile 1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında uygulanacak ve 2022 yılı için geçerli olacak;

  • Sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında,
  • Çırak ve stajyerlere ödenecek ücretlerde,
  • Yemek, Çocuk ve Aile Yardımı tutarlarında,
  • Yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında,
  • İsteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödenecek primlerde dikkate alınacak tutarlar ile
  • İdari para cezalarında, geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödeneklerinde

dikkate alınacak tutarlar ile diğer bir kısım parametreler açıklanmıştır.

Bordrolarınız/sigorta bildirimlerinizdeki tahakkuklarınızın uygunluğunu sağlamanız veya teyit etmeniz için Genelge’nin tam metni de buradan ulaşabilirsiniz.