Obligation of Accreditation in Periodic Controls

"Important Announcement on the Obligation of Accreditation in Periodic Controls" has been published by the General Directorate of Occupational Health and Safety;

13.4.2022

18 Şubat 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında;

  • Kule krenler,
  • LPG tank ve tesisatları (yer altı ve yer üstü),
  • Yürüyen merdivenler,
  • Asılı erişim donanımları

ekipmanları için akreditasyon zorunluluğu, Yönetmelik’te de belirtildiği üzere 31/12/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu tarihe kadar ilgili ekipmanların periyodik kontrollerini, İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ’in 6 ncı maddesindeki hükümlere uygun olarak EKİPNET kalıcı kayıt numaralı kişiler yapmaya devam edecektir.

Yönetmelik kapsamında yer alan diğer ekipmanlar için herhangi bir akreditasyon zorunluluğuna dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Söz konusu ekipmanların periyodik kontrolleri İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ’in 6 ncı maddesindeki hükümlere uygun olarak EKİPNET kalıcı kayıt numaralı kişiler tarafından yapılması gerekmektedir.


İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü | Periyodik Kontrollerde Akreditasyon Zorunluluğu Hakkında Önemli Duyuru (csgb.gov.tr)