Pretreatment and Recovery Facilities License Application Guide

''Pre-treatment and Recovery Facilities Licensing Practice Guide'' has been published by the General Directorate of Environmental Impact Assessment, Permission and Inspection;

25.4.2022

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından; Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesisleri Lisans Uygulama Rehberi yayımlanmıştır.


Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesisleri Lisans Uygulama Rehber