OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği İş Sağlığı ve Güvenliği Grubu; İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı konularında çalışma yapmak üzere kurulmuştur

Üyelerimizin konusunda uzman çalışanları periyodik olarak yapılan toplantılara ilgili mevzuat ve uygulamalara yönelik görüş alışverişlerinde bulunmakta, gerektiğinde birlikte hareket ederek Bakanlık görüşleri oluşturmaktadır.

İyi Uygulamaları görmek üzere grup üyeleri tesis ziyaretleri organize ederek yerinde doğru uygulamalar ile ilgili grubun diğer üyelerini bilgilendirmektedir.

NEWS

Obligation of Accreditation in Periodic Controls

"Important Announcement on the Obligation of Accreditation in Periodic Controls" has been published by the General Directorate of Occupational Health and Safety;

13.4.2022

Read More

REGULATIONS

KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.

12.08.2013 12.08.2013

Read More

KANSEROJEN VE MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır

06.08.2013 06.08.2013

Read More

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde kullanılması hakkında yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.

02.07.2013 02.07.2013

Read More

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.

30.04.2013 30.04.2013

Read More

GUIDANCE & SUPPORTING DOCUMENTS