PROCESS SAFETY

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Proses Emniyeti Grubu; Proses Emniyeti mevzuatı konularında çalışma yapmak üzere kurulmuştur.

Üyelerimizin konusunda uzman çalışanları periyodik olarak yapılan toplantılara ilgili mevzuat ve uygulamalara yönelik görüş alışverişlerinde bulunmakta, gerektiğinde birlikte hareket ederek Bakanlık görüşleri oluşturmaktadır.

İyi uygulamaları görmek üzere grup üyeleri tesis ziyaretleri organize ederek yerinde doğru uygulamalar ile ilgili grubun diğer üyelerini bilgilendirmektedir.

NEWS

Kocaeli Chamber of Industry 4th Process Safety Symposium and Exhibition

Kocaeli Chamber of Industry 4th Process Safety Symposium and Exhibition will be held on 12-13 September 2023 at Kocaeli Congress Center with the coordination of Kocaeli Chamber of Industry and Chem Media/Artkim Group organization.

11.09.2023

Read More

3rd Process Safety Symposium

Kocaeli Chamber of Industry 3rd Process Safety Symposium and Exhibition will be held on 17-18 November 2020 in Informatics Valley.

24.07.2020

Read More

REGULATIONS

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dahili Acil Durum Planları Hakkında Tebliğ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.

15.08.2020 15.08.2020

Read More

TEBLİĞ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Büyük Endüstriyel Kazalarla ilgili Hazırlanacak Büyük Kaza Senaryo Dökümanı Tebliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.

30.06.2020 30.06.2020

Read More

TEBLİĞ

Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.

19.04.2019 19.04.2019

Read More

YÖNETMELİK

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre & Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.

12.03.2019 12.03.2019

Read More

GUIDANCE & SUPPORTING DOCUMENTS