AB koordineli gaz talebi azaltma tedbirlerine ilişkin Yönetmelik

AB Konseyi, gaz için koordineli talep azaltma tedbirlerine ilişkin Yönetmeliği resmi olarak onayladı. Üye Devletlerin artık Ulusal Acil Durum planlarını 31 Ekim 2022'ye kadar güncellemeleri ve Hükümetlerin gaz tüketimini 1.08.22-31.03.23'ten %15 oranında azaltmak için hangi önlemleri aldıklarını açıklamaları gerekecektir.

10.8.2022

AB talep azaltma planı - Önceliklendirme kriterlerine ilişkin danışma belgesine ("EU demand reduction plan consultation - CEFIC - Final") buradan ulaşabilirsiniz.

Özet Bilgi:

Bu belgenin amacı, bir kesintinin AB'de ve küresel olarak güvenlik, gıda, sağlık ve güvenlik gibi temel sektörlere zarar verebileceği kritik sınır ötesi değer zincirlerinin haritalandırılması için olası taslak kriterler konusunda endüstriyel paydaşlara danışmaktır.

Endüstrinin müdahalesine rehberlik etmek için bu belge, gaz arzında kesinti olması durumunda mevcut Üye Devletlerin endüstrinin önceliklendirilmesine yönelik yaklaşımlarına referanslar içermektedir.

Önceliklendirme kriterleri

a)    Sosyal ve ekonomik kritiklik

b)    Sınır ötesi tedarik zinciri kritikliği

c)     Gaz bağımlılığı

d)    Azaltma ve ikame olanakları 

Hepsinin dikkate alınması tavsiye edilse de, yukarıdaki kriterlere göre tercih sırasına karar vermek Üye Devletlere bağlıdır.

Ek:

YASAL EYLEMLER VE DİĞER ARAÇLAR

Konu: Koordineli talep azaltma tedbirlerine ilişkin KONSEY YÖNETMELİĞİ