Biosidal Ürünler Yönetmeliği

Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Biosidal Ürünler Yönetmeliği

Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Aralık 2021 tatih 31705 (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Yönetmeliği ulaşmak için buraya tıklayınız.