Cefic AB Türkiye Ticaret Analizi

Cefic Ekonomik İşler, Sanayi Politikası ve Rekabetçilik Müdürü Dr. Moncef Hadhri tarafından hazırlanan AB27 ile Türkiye arasındaki ticaret analizi bilgilerinize sunulmuştur.

11.11.2022

Avrupa Kimya Endüstri Konseyi tarafından 9 Kasım 2021 tarihli ‘’AB27 Türkiye ile Kimyasal Ticaret Analizi’’ Slayt sunumu bilgilerinize sunulur.


Temel Bulgular:

AB27, Türkiye ile önemli bir ticaret Fazlası üretti

·      AB27'nin Türkiye'ye kimyasal ihracatı, 2020'de 9.201 milyar Euro'dan 2021'de 11.461 milyar Euro'ya ulaştı. İhracat, 2011'den 2021'e (CAGR) yılda ortalama %3,5 arttı. 2021'deki ihracat değerleri 2011'in yüzde 40 üzerindeydi.

·      AB27'nin Türkiye'den yaptığı kimyasal ithalatı, 2020'de 2.711 milyar Euro'dan 2021'de 4.172 milyar Euro'ya yükseldi. İthalat, son 10 yılda yıllık ortalama %11,1 arttı (CAGR).

o  2021'deki AB27 İthalat değerleri 2011'in seviyesinin 2,8 katı üzerindeydi

·      Sektöre göre AB27 ticaret akışları. AB27'nin Türkiye'ye yaptığı kimyasal ihracatının yaklaşık 2/3'ünü polimerler ve özel kimyasallar oluşturmaktadır. Polimerler, ithalatın %39'unu oluşturan AB27'nin en büyük ithalatçı sektörleridir.

·      İhracat (İthalatın %'si olarak) 2011 yılında ihracat ithalatın 5,6 katı, 2021 yılında ise ihracatın ithalatın 2,7 katı olmuştur. Ortalama olarak, İhracat değerleri ithalat seviyelerinin 4,4 katı üzerinde olmuştur.

·      2021'de Türkiye ile AB27 kimyasal ticareti (ihracat + ithalat), 2011 seviyesinin %63 üzerinde

·      AB27'nin kimyasal ticaret fazlası 2021'de 7.289 milyar Euro değerinde. AB27, Türkiye ile ticaret fazlası vermeye devam ediyor. Türkiye ile en büyük AB27 ticaret fazlası polimerler için oluştu, bunu özel kimyasallar ve petrokimya izledi.

o  AB27'nin Türkiye ile kimyasal ticaret fazlası 2021'de önemli ölçüde arttı (+%12)

o  En büyük AB27 ticaret fazlası Polimerlere atfedilebilir

§ Polimerler, AB27'nin Türkiye'ye yaptığı ihracatın üçte birinden fazlasını oluşturuyor

§ Polimerler, Türkiye'den yapılan AB27 ithalatının yaklaşık %40'ını oluşturuyor

·      AB27'nin Türkiye ile kimyasal ticareti, 2020'de 11.913 milyar Euro'dan 2021'de 15.633 milyar Euro'ya ulaştı. AB27 ticareti, 2018'den 2021'e üst üste üçüncü yıl için arttı.

 

AB27 Türkiye ile Kimyasal Ticaret Analizi 9 Kasım 2021