Yaklaşmakta olan AB Kimyasal Mevzuatı

Yaklaşmakta Olan AB kimyasal Mevzuatı, Avrupa'nın Dördüncü Büyük İmalat Sanayisini Önemli Bir Kavşağa Sokuyor

Sürdürülebilirlik için Kimyasallar Stratejisi, AB Yeşil Anlaşması, REACH

Endüstri liderleri bugün, AB Yeşil Anlaşması'nın hedeflerini karşılamak için gereken büyük yatırımları sürdürmek üzere bir AB Kimya Endüstrisi Geçiş Yolu geliştirme konusunda birlikte çalışmak için Avrupa Komisyonuna acil bir çağrıda bulundular.

Bu çağrı, Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi (Cefic) tarafından, bağımsız ekonomik araştırma danışmanlığı Ricardo Energy & Environment tarafından yürütülen ve AB Sürdürülebilirlik için Kimyasal Stratejisinin (CSS) ticari etkileri üzerine yapılan bir dizi çalışmanın birincisinin yayımlanmasını izlemiştir. 100'den fazla Avrupa kimya şirketlerinden gelen veriler, Avrupa Komisyonunun Sınıflandırma, Paketleme ve Etiketleme Yönetmeliği (CLP) ve AB kimyasal mevzuatının merkezi olan REACH üzerindeki etki değerlendirmelerine girdi olarak kullanılacaktır.

Cefic Başkanı Dr. Martin Brudermueller“ "AB kimya endüstrisi, Sürdürülebilirlik için Kimyasallar Stratejisinin hedeflerini destekliyor ve tıpkı endüstrimizin iklim geçişi üzerinde çalıştığımız gibi, politika hedeflerini gerçekleştirmek için Komisyon ve Üye Devletlerle birlikte çalışmaya hazırız. Birincisinin bir dizi rapordaki sonuçları, önümüzde çok büyük bir zorluk olduğunu gösteriyor. Endüstrinin dönüşümünü sağlamak için sağlam bir Kimya Endüstrisi Geçiş Yoluna ihtiyacı var. Avrupalı politika yapıcılarını ve AB Üye Devlet hükümetlerini bizimle çalışmaya ve CSS'yi gerçek bir Büyüme ve İnovasyon Stratejisine dönüştürmeye davet ediyorum "dedi.

Bu ilk çalışmaya göre, 12.000 kadar madde potansiyel olarak yaklaşmakta olan iki mevzuat önerisi kapsamında olabilir – Sınıflandırma, Paketleme ve Etiketleme Yönetmeliğinde (CLP) yapılacak değişiklikler ve Genel Risk Yaklaşımının uygulanması (GRA). Çalışma, bu maddelerin Avrupa kimya endüstrisinin toplam cirosunun % 43'üne kadarını kapsayabileceği sonucuna ulaşmıştır.

Danışmanlar, CSS'deki tanım ve ölçütlerle ilgili belirsizliği hesaba katmak için farklı ağırlıklandırma faktörleri uyguladıktan sonra, en çok etkilenen portföyün, sektörün tahmini cirosunun % 28'i kadar olacağı sonucuna varmışlardır.

Danışılan şirketler, bu en olası etkilenen %28'lik portföyün yaklaşık üçte birinin potansiyel olarak ikame edilebileceğini veya yeniden formüle edilebileceğini belirttiler. Bununla birlikte, şirketlerin potansiyel olarak etkilenen ürünleri ikame etme kabiliyeti büyük ölçüde yaklaşmakta olan düzenlemelerin ayrıntılarına, teknik ve ekonomik olarak neyin mümkün olabileceğine ve özellikle müşterilerin ikame ürünlere veya yeniden formüle edilmiş ürünlere nasıl tepki vereceğine bağlı olacaktır. Aşağı akış sektörlerinden en çok etkilenenlerin yapıştırıcılar ve sızdırmazlık maddeleri, boyalar, yıkama ve temizlik ürünleri olması beklenmektedir.

Cefic Başkanı Dr. Martin Brudermueller“ "Kimya endüstrisinin rolü, aşağı akıştaki müşterilere Yeşil Anlaşmanın hedeflerini karşılamak için önemli malzemeler tedarik etmektir. AB kimya endüstrisi, ilaç, elektronik, EV pilleri, inşaat malzemeleri dahil olmak üzere tüm imalat sanayilerinin ve temel ve stratejik değer zincirlerinin önemli bir tedarikçisidir. CSS ile gelen amaçlanan politika değişiklikleri, kimyasallara dayanan birçok değer zincirinde de önemli bir "dalgalanma etkisi" yaratacaktır.”

Ekonomik analiz, istisnalar dikkate alındığında bile, ağır bir net etkinin devam ettiği sonucuna varmıştır. Araştırmaya göre, dikkate alınan senaryodan bağımsız olarak, bu, 2040 yılına kadar sektörün portföyünün en az % 12'sinde net bir piyasa kaybını temsil edecektir.

CSS tarafından önerilen önlemlerden yalnızca ikisi şu ana kadar değerlendirildiğinden, Strateji tarafından önerilen diğer tüm değişikliklerin kümülatif etkisi daha büyük olacaktır. Bu değişikliklerin AB kimyasal ihracatı üzerindeki etkisi incelenmemiştir ve bu da genel etkiye önemli ölçüde katkıda bulunabilir.

Cefic Başkanı Dr. Martin Brudermueller: "Kimya endüstrisi her zaman yenilik, yeni teknolojilere duyulan tutku ve girişimcilik ruhu tarafından yönlendirildi. Bu çalışmanın sonuçları, Sürdürülebilirlik için Kimyasallar Stratejisinin hedeflerine ulaşmaya yönelik olarak endüstri çapında bir ikame çabası için fırsat olabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, değer zincirindeki işletmelerin mevcut çerçevede bunu nasıl başarabileceği konusunda çok fazla belirsizlik var. Endüstrinin önümüzdeki yirmi yılda ekonomik yatırımlar için öngörülebilir bir büyüme çerçevesine ihtiyacı var. Yeşil Anlaşmanın birçok zorluğunu karşılayabilmemiz için sağlam bir Kimya Endüstrisi Geçiş Yoluna ihtiyacımız var.”

Önerilen Geçiş Yolu, endüstrinin ikame ürünler geliştirmesi için zaman çizelgeleri ve önlemleri içermeli ve bu ikamelerin ilk olarak bulunabileceği ürünlere odaklanmalıdır. Bu bağlamda, bu, REACH kapsamındaki risk değerlendirmesi gibi kanıtlanmış ve yerleşik yaklaşımlar üzerine kurulmalıdır. Bu yeni kimyasallar için pazarlar yaratmak için teşviklere ihtiyaç duyulacak, bununla birlikte REACH ve ithalat için ürün güvenliği mevzuatının uygulanmasının iki katına çıkarılması gerekecektir. Paket, güvenli ve sürdürülebilir tasarım alternatiflerinin geliştirilmesini hızlandırmak için güçlü bir İnovasyon gündemi ile tamamlanmalıdır. Son olarak, Geçiş Yolu, kimya endüstrisinin geçmesi gereken diğer üç geçişi de ele almalıdır – iklim nötrlüğü, dijitalleşme ve döngüsellik.

Kaynak: Cefic; Upcoming EU chemical legislation puts Europe’s fourth largest manufacturing industry at crucial crossroads - cefic.org