Cefic-Döngüsel Ekonomi-Plastik kirliliğiyle mücadelede kilit bir teknoloji Kimyasal Geri Dönüşüm

Döngüsel Bir Ekonomiye Ulaşmak: Plastik Atıklarla Mücadelede Kimyasal Geri Dönüşümün Ayrılmaz Rolü

02.10.2023

02.10.2023

Döngüsel Bir Ekonomiye Ulaşmak: Plastik Atıklarla Mücadelede Kimyasal Geri Dönüşümün Ayrılmaz Rolü

Kimyasal Geri Dönüşüm

Kimyasal geri dönüşüm, döngüsellik hedeflerine ve geri dönüşüm hedeflerine ulaşma yolunda kilit bir teknolojidir. Potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmak ve bu alanda daha fazla yatırım çekmek için, endüstri paydaşları, ulusal yetkililer ve toplum arasında işbirliğini teşvik etmek kadar net bir düzenleyici çerçeve de gereklidir. Bu mesaj, 'Sektöre İlişkin Perspektifler' başlıklı panel tartışmasında da yankı buldu: Son Kimyasal Geri Dönüşüm Avrupa Forumu 2023'te 'Mevcut Durum, Ölçeklendirme, Zorluklar ve Fırsatlar' konulu panelde de yankı buldu.

Plastik kirliliğiyle mücadelede kilit bir teknoloji

Kimyasal Geri Dönüşüm Avrupa Başkanı Carlos Monreal, AB'nin 2025 yılına kadar %50 ve 2030 yılına kadar %55'lik zorunlu geri dönüşüm hedeflerine ulaşılması için geri dönüşüm kapasitelerinin ve altyapısının hızla ölçeklendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, yatırımları çekmek ve kimyasal geri dönüşüme talep yaratmak için temasa duyarlı uygulamalar için iddialı geri dönüştürülmüş içerik hedefleri de dahil olmak üzere net ve istikrarlı bir düzenleyici çerçeveye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. 

Avrupa'da her yıl en az 12 milyon ton tüketici sonrası plastik yakılmaktadır. 2020 yılında, tüm tüketici sonrası plastik atıkların %23'ü düzenli depolama alanlarına gönderilmiştir.** Bu atıkları yakmak veya düzenli depolamak yerine daha fazla geri dönüştürebilmemiz gerekmektedir. Bu nedenle, Monreal'in de vurguladığı gibi, tüm plastiklerin toplanması ve ayrıştırılmasının daha da artırılması büyük önem taşımaktadır. Monreal ayrıca mekanik geri dönüşüme karşı bir mücadele olmadığını, ancak tamamlayıcı geri dönüşüm seçeneklerine duyulan istek ve ihtiyacın altını çizmiştir. Kimyasal geri dönüşüm bu bağlamda plastik kirliliğinin azaltılmasında çok önemli bir rol oynamaktadır.

ICIS Plastik Geri Dönüşüm Kıdemli Analisti Egor Dementev de kimyasal geri dönüşümü sürdürülebilirlik ve döngüselliğin ilerletilmesinde çok önemli bir unsur olarak konumlandırdı. Dementev pirolizin kimyasal geri dönüşümde baskın teknoloji olarak ortaya çıktığını açıkladı. Mekanik geri dönüşüme kıyasla nispeten emekleme döneminde olmasına rağmen, tesis kapasitesindeki büyüme ve potansiyel düzenleyici destek konusunda olumlu eğilimler var. Verdiği mesaj açıktı: kimyasal geri dönüşüm, sektör için belirleyici bir anı temsil ediyor ve hızlı hareket edenleri muazzam fırsatlar bekliyor.

Doğrusal yaklaşımdan döngüsel yaklaşıma 

Cefic İnovasyon Direktörü Annick Meerschman, mevcut ve tamamlayıcı tüm teknolojilerin döngüsel bir ekonomiyi desteklemesiyle geri dönüşüme bütünsel bir yaklaşımın gerekliliğini vurguladı. 

Meerschman, geri dönüşümün (mekanik, fiziksel veya kimyasal) yakmaya kıyasla çevresel faydalarını vurgulayan yakın tarihli Ortak Araştırma Merkezi (JRC) çalışması olan 'Plastik atık geri dönüşümünün çevresel ve ekonomik değerlendirmesi', Mekanik ve kimyasal geri dönüşüm ile plastik atıkların enerji geri kazanımının karşılaştırılmasına atıfta bulundu.

Ayrıca, geri dönüştürülmüş içeriğin hesaplanması için uyumlu ve öngörülebilir bir yaklaşım sağlayarak, kimyasal geri dönüşüm için gerekli olan yakıt kullanımından muaf bir model ile kütle dengesi gözetim zincirinin öneminin altını çizmiştir. Kütle dengesi, mevcut endüstriyel tesislerin döngüsel ekonomi için yeniden kullanılmasına ve birden fazla çıktısı olan mevcut varlıklarda geri dönüştürülmüş hammaddenin işlenmemiş fosil hammadde ile birlikte kullanılmasına olanak tanır.

Şu anda endüstri tarafından yatırımlar yapılmaktadır; ancak bu yatırımların gerçekleşmesi ve yenilerinin teşvik edilmesi için düzenleyici kesinlik esastır. Sektör oyuncuları, yatırım kararlarını verebilmek ve Avrupa'nın ithal geri dönüştürülmüş malzemelere bağımlı hale gelmesini engellemek için açık ve sağlam bir düzenleyici çerçeveye ihtiyaç duymaktadır. 

 

 

Kimyasal geri dönüşümün faydaları konusunda farkındalığın artırılması

Plastik atık sorununun etkili bir şekilde ele alınabilmesi için çeşitli geri dönüşüm teknolojilerinin benimsenmesi büyük önem taşımaktadır. Avrupa Komisyonu ENV Genel Müdürlüğü Döngüsel Ekonomi Direktörü Aurel Ciobanu-Dordea, geri dönüşümün bir öncelik olduğunu ve plastik atık ayrıştırma çabalarının yoğunlaştırılması ve bol miktarda hammadde tedarikini garanti altına alacak stratejilerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Bu, geri dönüşüm hedeflerinin gerçeğe dönüşmesini sağlamaya yardımcı olacaktır.

Dordea, endüstri aktörleri, hükümet, dernekler ve toplum dahil olmak üzere paydaşları işbirliği yapmaya çağırdı. Dordea ayrıca mekanik ve kimyasal olarak geri dönüştürülmüş içerik için hesaplama ve doğrulama kurallarına ilişkin Tek kullanımlık plastik ürünlerin (SUPs) uygulama yasası üzerinde yapılacak tartışmaya da vurgu yaptı. 

 

Dinleyiciler, kimyasal geri dönüşümün faydalarını ve olumlu boyutlarını daha fazla tanıtmaya, diğer geri dönüşüm yöntemleriyle sinerjisini ve tamamlayıcı yönlerini vurgulamaya davet edildi. Önümüzdeki on yılda daha iyi geri dönüşüm sonuçları elde etmek için şimdi harekete geçmeliyiz.

** Kaynak: Plastics Europe 2022, EU27+3.

Avrupa'da kimya endüstrisi tarafından kimyasal geri dönüşüm alanında hangi yatırımların yapıldığını öğrenmek için Cefic'in düşük karbon teknolojileri projeleri haritasını ziyaret edinhttps://cefic.org/low-carbon-projects-map/

 

Kaynak: https://cefic.org/media-corner/newsroom/key-technology-in-combating-plastic-pollution/