Prime esas kazançların alt ve üst sınırları

Sosyal Güvenlik Kurumunu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 2022/1 Sayılı Genelge ile 1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında uygulanacak ve 2022 yılı için geçerli olacak;

·        sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında,

·        Çırak ve stajyerlere ödenecek ücretlerde,

·        Yemek, Çocuk ve Aile Yardımı tutarlarında,

·        yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında,

·        isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödenecek primlerde dikkate alınacak tutarlar ile

·        idari para cezalarında, geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödeneklerinde

dikkate alınacak tutarlar ile diğer bir kısım parametreler açıklanmıştır.

Bordrolarınız/sigorta bildirimlerinizdeki tahakkuklarınızın uygunluğunu sağlamanız veya teyit etmeniz için Genelge’nin tam metni de buradan ulaşabilirsiniz.