YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA

21.08.2020 tarihinde 31220 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Cumhurbaşkanı Kararı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddeleri ile 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi gereğince karar verildiğini bildirmiştir.

İlgili cumhurbaşkanlığı kararı için tıklayınız.

Bu konuya yönelik İstanbul Sanayi Odasının hazırladığı “YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANI KARARI HAKKINDA BİLGİ NOTU” na buradan ulaşabilirsiniz.