ÜÇLÜ SORUMLULUK®

Üçlü Sorumluluk® (Responsible Care®) küresel kimya endüstrisinin, yasalara veya mevzuata uygunluğun ötesinde, gönüllü bir girişim, taahhüt programıdır.

Üçlü sorumluluk®, firmalara, ulusal kimya derneklerine ve  paydaşlarına;

     Çevre, sağlık, güvenlik, bilgi, performans, proses-(yeşil üretim) teknolojilerini, ürünlerinin yaşam döngüsü içerisinde, insan sağlığı ve çevreye zararlarını engellemek için sürekli gelişim göstermeyi,

     Kaynakların etkili bir şekilde kullanılmasını ve atıkların minimize edilmesini ( kaynak verimliliğini & Döngüsel Ekonomiyi)

     Devlet kurumları ve organizasyonlarla, etkili regülasyon (yasal mevzuat) ve standartların geliştirilmesi ve yürürlüğe konulması konusunda işbirliği yapılmasını,

taahhüt eder.

Üçlü Sorumluluk® (Responsible Care®) Avrupa seviyesinde Avrupa Kimya Endüstri Konseyi (CEFIC) ve küresel seviyede Uluslararası Kimya Dernekleri Birliği (ICCA) tarafından desteklenir ve süreklilikleri geliştirilir.

Üçlü Sorumluluk® (Responsible Care®), Kimya Sanayi tarafından tüm dünyada çalışan sağlığı, teknik emniyet ve çevre koruma, enerji verimliliği, kaynak kullanımı ve sürdürülebilirlik konularında uygulanmakta olan bir taahhüt programıdır. Bu program, 1984’de Kanada’da başlatılmış olup, 1989’da Avrupa’ya gelmiştir. Ülkemizde ise, 1993 yılından itibaren Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği’nin (TKSD) koordinasyonluğunda uygulamaya konulmuştur.