ÜÇLÜ SORUMLULUK®

Üçlü Sorumluluk (Responsible Care), Kimya Sanayii’nce üretilen ve kullanılan kimyasalların yönetiminin daha da geliştirilmesini sağlamak amacına yöneliktir. Üçlü Sorumluluk, Kimya Sanayi tarafından tüm dünyada çalışan sağlığı, teknik emniyet ve çevre koruma konularında uygulanmakta olan bir taahhüt programıdır. Bu program, 1984’de Kanada’da başlatılmış olup, 1989’da Avrupa’ya gelmiştir. Ülkemizde ise, 1993 yılından itibaren Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği’nin (TKSD) koordinasyonunda uygulamaya konulmuştur.

Üçlü Sorumluk programı çerçevesinde belli aralıklarla üye kuruluşlara saha ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Bu ziyaret kapsamında kuruluşun faaliyetleri, TKSD uzmanları tarafından Üçlü Sorumluluk Uygulama Kuralları içeriğinde bulunan çalışan sağlığı, teknik emniyet ve çevrenin korunması konularına göre değerlendirilmektedir.