Avrupa Kimya Endüstrisi Gerçekler & Rakamlar 2022

Avrupa Kimya Endüstrisi Gerçekler & Rakamlar 2022, Avrupa Kimya Endüstri Konseyi (Cefic) tarafından yayınlanmıştır.

Avrupa Kimya Endüstrisi Gerçekler & Rakamlar 2022

Avrupa Kimya Endüstrisi Gerçekler & Rakamlar 2022, Avrupa Kimya Endüstri Konseyi (Cefic) tarafından yayınlanmıştır.

Üretilen malların çoğu kimyasallara dayanan Avrupa'nın kimya endüstrisi, neredeyse tüm değer zincirlerinin önemli bir unsuru ve Avrupa ekonomisinin hayati bir parçasıdır.


Pandemi ve ardından gelen ekonomik krizin damgasını vurduğu son iki yıl boyunca sektörümüz, gerekli sağlık malzeme ve ekipmanlarını üreten Avrupa için stratejik rolünü pratikte kanıtlamıştır. Geleceğin iklim nötr ve dairesel çözümleri rüzgar türbinlerinden elektrikli araçlara kadar kimyaya dayandığı için yarının dünyası kimyanın yarattığı bir dünya haline gelecek. Sonuç olarak, Avrupa Komisyonu kimya endüstrisini toplumun yeni Avrupa Yeşil Anlaşma hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan "vazgeçilmez" rolüyle tanımıştır.

Avrupa kimya sektörümüz 2050'ye kadar iklim nötr olma hırsına sahiptir ve sektör, iklimden bağımsız bir toplumun gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için Avrupa üretiminin kalbinde benzersiz bir konuma sahiptir. Aynı zamanda, kimya endüstrisinin iklimden bağımsız, dairesel ve dijital olabilmesi için yeşil ve dijital bir "ikiz" geçiş sürecinden geçerken rekabetçi kalması gerekir, tüm bunlar da sektörü önümüzdeki yıllar ve on yıllar boyunca ekonomik olarak etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda kimyasallara dayanan birçok değer zincirinde önemli bir "dalgalanma etkisi" yaratacaktır.

Bu geçişin başarılı olması için, AB politika yapıcıları tarafından Endüstri ile yakın işbirliği içinde somut zaman çizelgeleri, kilometre taşları ve önlemler içeren açık bir yol ortaya konulmalıdır. Kimya endüstrisi için bu Geçiş Yolu, rekabetçi fiyatlı yenilenebilir ve düşük karbonlu enerjinin kullanılabilirliğini sağlamalı, inovasyon ve çığır açan teknolojilerin dağıtımını desteklemeli, ilgili altyapının geliştirilmesini desteklemeli ve kamu ve özel finansmana erişimi kolaylaştırmalıdır.


Devamı....


Rakamlarla gerçekler sunumunun "Önemli rakamlar, Ticaret Geliştirme, Büyüme ve Rekabetçilik, AB Endüstrisine Katkımı başlıklarını içeren 1. bölümüne buradan, Enerji Tüketimi, Sermaye ve AR-GE Harcamaları, Çevresel Performans başlıklarını içeren 2. bölüme ise buradan ulaşabilirsiniz.