Cefic Savunma Aksiyonları

Avrupa Kimya Endüstri Konseyi, Cefic Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde Avrupa Komisyonu tarafından; yayımlanan kanun, yönetmelik ve direktifler ile ilgili etki değerlendirmesi, güncel son durumun yer aldığı dokümanı yayımlamıştır.

Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde Avrupa Komisyonu tarafından; Ana ve alt başlıkları altında yayımlanan kanun, yönetmelik ve direktifler ile ilgili etki değerlendirmesi, güncel son durum ve Cefic savunma-hukuk hedef ve aksiyonlarının yer aldığı dokümana buradan ulaşabilirisiniz.

 1. İklim,
 2. AB Emisyon Ticareti Sistemi (AB ETS) Revizyonu
 3. Sınırda Karbon Düzenlenmesi Mekanizması (CBAM)
 4. Karbon giderimlerinin belgelendirilmesi
 5. Enerji,
 6. Enerji Verimliliği Direktifi (EED) Revizyonu
 7. Yenilenebilir Enerjiler Direktifi (RED) Revizyonu
 8. Enerji Vergilendirmesi Direktifi (ETD) Revizyonu
 9. Gaz düzenleyici çerçevesi (Gaz Paketi) revizyonu
 10. Sağlık, Emniyet, Güvenlik & Çevre ((HSSE),
 11. Sağlıklı topraklar – yeni AB Toprak Sağlığı Yasası (Direktifi)
 12. IED (ve E-PRTR) incelemesi
 13. Atık Sevkiyatı Yönetmeliği
 14. Entegre su yönetimi – yer üstü ve yer altı kirleticilerin revize edilmiş listeleri
 15. AAQD (Çevre Hava Kalitesi Direktifi) incelemesi
 16. Seveso
 17. Komisyon Hareketlilik (Taşımacılık) Paketi
 18. Akıllı ve Sürdürülebilir Hareketlilik (Taşımacılık) Stratejisi – SQAS 2022
 19. Avrupa kimyasal taşımacılığı emisyon ölçümü (AB Emisyon Ölçümü)
 20. Demiryolu taşımacılığı ve demiryolu taşımacılığı koridorları (TEN-T ağı revizyonu dahil)
 21. Avrupa Münferit Vagon Yük taşımacılığı (SWT)
 22. Kombine Taşımacılık Direktifi Revizyonu
 23. Ağırlık ve Boyutlar Revizyonu
 24. Yük taşımacılığı bilgilerinin dijitalleştirilmesi (eFTI – koridor verileri paylaşımı)
 25. 2010 HNS Sözleşmesi
 26. Inovasyon - kimyasallar için Stratejik R&I
 27. Biyobazlı, biyolojik olarak parçalanabilir ve gübreleşebilir plastikler politika çerçevesi
 28. Kimyasal Geri dönüşüm – Ambalaj ve ambalaj atıkları direktifi
 29. Ürün Güvenliği
 30. Temel Kullanımlar
 31. REACH: artan bilgi gereklilikleri (IR) ve Yeni Yaklaşım Metodolojilerinin (NAMlar) kullanılması
 32. Kimyasalların sınıflandırılması ve etiketlenmesi için Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama Yönetmeliği (CLP) ve Küresel Uyumlaştırılmış Sistem (GHS) – Yeni tehlike sınıfları
 33. REACH: YENİ VERİ GEREKLİLİKLERİ (Polimerler)
 34. Nanomalzemeler
 35. Karışım Değerlendirmesi/Birleştirme etkileri Karışım Değerlendirmesi Faktörü (MAF)
 36. OSOA, Açık veri Platformu, şeffaflık, ve verilerin tekrar kullanılması
 37. REACH: KAYIT DOSYALARININ UYGUNLUĞU
 38. REACH: Risk Yönetimi Genel Yaklaşımı/REACH kapsamındaki yetki ve kısıtlamaların reformu
 39. Sürdürülebilir Ürünler Yönetmeliği (ESPR)/ toksik olmayan malzeme döngüleri için eko-tasarım
 40. Güvenli ve Sürdürülebilir Tasarım
 41. Çevre Suçları Direktifinin (ECD) Revizyonu