Cefic Savunuculuk Takipçileri Şubat 2024

Cefic (Avrupa Kimya Endüstri Konseyi), Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan kanun, yönetmelik ve direktifler ile ilgili güncel son durumun yer aldığı etki değerlendirmesini, Şubat 2024 tarihli olarak yayımlamıştır.

29.2.2024

Değerli Üyelerimiz;

Cefic (Avrupa Kimya Endüstri Konseyi), Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan kanun, yönetmelik ve direktifler ile ilgili güncel son durumun yer aldığı etki değerlendirmesini, Şubat 2024 tarihli olarak yayımlamıştır.

 

Ana ve alt başlıkları altında yayımlanan kanun, yönetmelik ve direktifler ile ilgili etki değerlendirmesi, güncel son durum ve Cefic savunma-hukuk hedef ve aksiyonlarının yer aldığı dokümanın orijinali ve Türkçe çevirisi ekte Bilgilerinize sunulur.


**Orijinal Doküman için BURAYA tıklayınız

**Türkçe Çevirisi için BURAYA tıklayınız


Ana ve Alt Başlıklar:

 

İklim

·      2040 İklim Hedefleri Tebliği

·      Karbon giderimlerine yönelik bir Birlik sertifikasyon çerçevesine ilişkin Tüzük Teklifi

·      AB Emisyon Ticaret Sisteminin (ETS) Revizyonu (tamamlandı)

Enerji

·      Enerji Vergilendirme Direktifi (ETD) Revizyonu

·      Gaz ve Hidrojen Piyasası İncelemesi (Gaz Paketi) (tamamlandı)

·      Enerji Verimliliği Direktifi (EED) Revizyonu (tamamlandı)

·      Elektrik Piyasası Tasarımı (EMD) Revizyonu (tamamlandı)

·      Yenilenebilir Enerjiler Direktifi (RED) Revizyonu (tamamlandı)

HSSE, Taşımacılık ve Lojistik

·      Sağlıklı topraklar- Toprak İzleme ve Dayanıklılık Kanunu (Direktif)

·      Endüstriyel Emisyonlar Direktifinin (IED) (ve E-PRTR) gözden geçirilmesi

·      Atık Sevkiyat Yönetmeliği

·      Atık Çerçeve Direktifi

·      Entegre su yönetimi- Yüzey ve yeraltı suyu kirleticilerinin gözden geçirilmiş listeleri (Direktif)

·      Kentsel Atıksu Arıtma Direktifi

·      AAQD (Ortam Hava Kalitesi Direktifi) incelemesi

·      Seveso III Direktifi

·      TEN-T ağ kılavuzlarının revizyonu (RFC yönetmeliği 913/2010 dahil)

·      Demiryolu Altyapı Kapasitesinin Kullanımına İlişkin Direktif

·      Avrupa kimyasal madde taşımacılığı emisyon ölçümü (Count Emissions EU)

·      Avrupa Tek Vagonlu Yükü Taşımacılığı (SWT)

·      Ağırlıklar ve Boyutlar Revizyonu (Direktif 96/53/EC)

·      Revizyon Kombine Taşımacılık Direktifi

·      Tren Sürücüleri Direktifi Revizyonu 2007/59/EC

·      Yük taşımacılığı bilgilerinin dijitalleştirilmesi (eFTI - koridor veri paylaşımı)

·      2010 HNS Kongresi

Sanayi Politikası

·      Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM)

·      Net Sıfır Sanayi Yasası (NZIA)

·      İhracat Yasakları

İnovasyon

·      Kimyasal Geri Dönüşüm- Ambalaj ve ambalaj atıkları yönetmeliği

·      Tasarımla Güvenli ve Sürdürülebilir

Ürün Yönetimi

·      Temel Kullanımlar

·      REACH: artan bilgi gereklilikleri (IR) ve Yeni Yaklaşım Metodolojilerinin (NAMs) kullanımı

·      Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama Tüzüğü (CLP) & Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi için Küresel Uyumlaştırılmış Sistem (GHS) - Yeni tehlike sınıfları

·      REACH: YENİ VERİ GEREKSİNİMLERİ (Polimerler)

·      Tek Madde, Tek Değerlendirme

·      REACH: KAYIT DOSYASININ UYGUNLUĞU

·      REACH Yönetmeliği revizyonu

·      Sürdürülebilir Ürünler Yönetmeliği (ESPR) için Eko-tasarım / toksik olmayan malzeme döngüleri

·      Avrupa Kimyasallar Ajansı'nın temel yönetmeliği

·      Yürürlük

·      Kimyasallara İlişkin Küresel Çerçeve (GFC)

Hukuk İşleri

·      Çevre Suçları Direktifi (ÇKD) Revizyonu

·      Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktifi (CS3D