İklim Değişikliği Azaltım Strateji ve Eylem Planı

İklim Değişikliği Azaltım Strateji ve Eylem Planı İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından yayınlandı.

1.4.2024

Güncellenen Birinci Ulusal Katkı Beyanı (NDC)’na göre Türkiye; 2030 yılında referans senaryoya göre %41 oranında emisyon azaltımı hedeflediğini 2023 yılında açıklamıştır.

NDC’de yer alan hedeflere ulaşılması adına yol haritaları ve uygulama aracı olarak Azaltım ve Uyum alanında 2024-2030 uygulama dönemini kapsayacak şekilde iki ayrı Strateji ve Eylem Planı İklim Değişikliği Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanmıştır. Bu stratejiler iklim değişikliği ile mücadele kapsamında 2030 detaylı yol haritalarımızı ortaya koymaktadır.

*İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı 2024-2030 (İDASEP) çerçevesinde azaltım politikalarının öncelikli sektörleri olarak sanayi, enerji, binalar, ulaştırma, tarım, atık ve tarım, AKAKDO (Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık) sektörlerine ilişkin stratejiler ve eylemler yer almaktadır.

*Ayrıca, sektörlere yönelik yatay kesen konular olarak Adil Geçiş ve Karbon Fiyatlandırma Mekanizmalarına ilişkin stratejiler ve eylemlerde belirlenmiştir.

*Eylem Planı, toplamda 9 bölümde yer alan 49 strateji ve 260 eylemden oluşmaktadır.

*İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı’nın hazırlık çalışmaları şeffaf ve katılımcı bir şekilde NDC sürecine paralel olarak yürütülmüştür. Bu süreçte kamu ve özel sektör ile sivil toplum örgütlerinden oluşan 175’ten fazla paydaştan 2000’in üzerinden temsilcinin katılımıyla 100’ün üzerinde toplantı gerçekleştirilmiştir.

*İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı 2024-2030 (İDUSEP) kapsamında iklim değişikliğinden etkilenebilirliği yüksek 11 öncelikli sektör seçilmiştir.

*Bu sektörler, tarım ve gıda güvenliği, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri, su kaynakları yönetimi, turizm ve kültürel miras, sanayi, kent, sosyal kalkınma, halk sağlığı, ulaşım ve iletişim, enerji, afet risk azaltımıdır.

*Ayrıca İklim değişikliğine uyum bağlamında yatay kesen konular da eylem planına dâhil edilmiştir.

*Sektör uzmanları ve 180 farklı kurumdan çeşitli paydaşların katılımı ile gerçekleştirilen toplantılar sonucu 11 sektör ve yatay kesen konular için toplamda 40 strateji ve 129 eylem belirlenmiştir.

Dokümana Ulaşmak için BURAYI Tıklayınız


İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Stratejisi ve Eylem Planı-özet bilgi