Orta Vadeli Program (2023-2025)

2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) Resmî Gazete’nin 4 Eylül 2022 tarihli mükerrer sayısında yayımlandı.

19.9.2022

Orta Vadeli Program (2023-2025)

Her sene Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca üç yıllık bir perspektif ile hazırlanan OVP, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunun 16.maddesi gereğince 04.09.2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile resmileşmiştir.

OVP Nedir

Merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma sürecini başlatan Orta Vadeli Program (OVP), makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminlerini, bütçe dengesi ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren temel politika dokümanıdır.

OVP’de büyüme ve istihdam odaklı alanlarda izlenecek politikalar ve bu politikaları hayata geçirecek öncelikli tedbirler yer almaktadır.

Programın ilk yılında uygulanacak politikalara ve somut tedbirlere ayrıntılı olarak 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında yer verilecektir.

OVP’nin temel amacı

Türkiye Ekonomi Model’ini esas alarak

·       Yatırımistihdamüretim ve ihracatı önceleyen büyümenin sürdürülmesi,

·       Verimli ve rekabetçi yerli üretim yapısının güçlendirilmesi,

·       İthalat bağımlılığının azaltılması,

·       Kalıcı fiyat istikrarına ulaşılması,

·       Beşeri sermaye ve işgücü kalitesinin artırılması,

·       İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi,

·       Sürdürülebilir, kapsayıcı büyüme ile

·       Adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesidir.

OVP Programı- Yeşil Dönüşüm

OVP programının Makroekonomik Hedefler ve Politikalar bölümündeki sekiz başlıktan ikincisi “Yeşil Dönüşüm”.

Programa göre Türkiye 2053 yılı net sıfır emisyon hedefi kapsamında gelecek iki yıl içinde orta vadeli düşük karbonlu büyüme stratejisini belirleyecek.

Bu doğrultuda sektörlerin yeşil dönüşüm için ihtiyaç duyacağı ilave yatırım miktarları tespit edilipdüşük karbonlu üretime geçişleri için yol haritaları hazırlanacak.

Ayrıntılı bilgi için TKSD Bilgi Notuna tıklayınız.

Ekler:

Ek1: Orta-Vadeli-Program-2023-2025

Ek2: OVP-2023-2025-Onaylanması Hakkında Karar