Responsible Care® Awards 2024 Başvuruları Alınmaya Başladı! (Üçlü Sorumluluk Ödülleri)

Şirketler ve ulusal dernekler beş kategoride proje sunmaya davet edilmektedir. AB kimya endüstrisini ileriye götüreceği düşünülen lider kuruluşlar ön plana çıkarılacaktır.

22.05.2024

Kuruluşunuzun Avrupa Endüstriyel Mutabakatı için Antwerp Deklarasyonu'nun ana temalarını destekleme yönündeki çabalarını tanıtın/gösterinBu yıl Avrupa'da kimya endüstrisinin geleceğini şekillendiren proje ve girişimleri öne çıkaracağız. Beş kategori bağlamında, deklarasyonda belirtilen hedeflerin desteklenmesinde AB kimya endüstrisini ileriye götürdüğü düşünülen lider kuruluşlar ön plana çıkarılacaktır. Tüm geçerli başvurular kabul edilecektir.


Nasıl başvurulur?


Kimler proje sunabilir?

Avrupa Üçlü Sorumluluk Ödülleri, Avrupa'da tedarik zinciri boyunca Üçlü Sorumluluk uygulayan tüm şirketlere ve/veya tesislere açıktır. Ulusal dernekler ve bağlı kuruluşlar da Üçlü Sorumluluğa imza atmış olmaları veya Cefic ile Üçlü Sorumluluk Ortaklık Anlaşmasına sahip olmaları koşuluyla katılabilirler.


Kriterler

1.Fotoğraflar, resimler, kısa videolar, PowerPoint sunumu, referanslar gibi girişimin faydalarını gösteren ek destekleyici materyaller ekleyin; gerçekler, rakamlar, projenin çalışanlara ve ilgili durumlarda paydaşlara nasıl iletildiği, sürekli iyileştirme için uzun süreli bir gayret/çaba gösterilip gösterilmediği ve projelerin sürdürülebilir ve döngüsel ekonomiye yönelik olup olmadığı.

2.Başvurular, Responsible Care başvuru formu kullanılarak İngilizce olarak yapılmalıdır.

3.Başvuru sahipleri Avrupa'da ikamet ediyor olmalıdır.

4.Proje halihazırda başlamış olmalıdır.


Rehberlik

1.Başvurular, girişimlerin amaç ve hedeflerini özetleyen açık bir tanımlamayı ve eylem listesini içermelidir.

2.Yalnızca yürürlükteki yasalara uygun olarak kamuya açıklanabilecek bilgileri iletin/paylaşın. Tüm bilgiler yayınlanmadan önce doğrulanacaktır.

3.Genel pazarlama materyalleri uygun değildir. Jüri üyeleri, projeleri ürün yerleştirme/“karşıtlaştırma” olarak değerlendirmeyecektir. Mümkün olduğunca gerçekçi/objektif ve konuya bağlı kalın.

4.Tüm başvuru sahipleri başvuruları ile ilgili olarak bilgilendirilecektir.

5.Bağımsız bir jüri geçerli başvuruları değerlendirecek ve yorumlarda bulunacaktır.


Başvurular için son tarihler

28 Haziran CumaBaşvuru Kılavuzunu buradan indirebilirsiniz.

Başvuru Formunun orijinaline buradan, formun Türkçe açıklamalar içeren versiyonuna ise buradan erişebilirsiniz.

Ek Bilgiler