SKDM'nin Uygulamasına Yönelik Rehber

Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM)'nin uygulamasına yönelik olarak bir rehber yayınladı.

10.4.2023

Avrupa Birliği tarafından Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında Mart 2023 tarihli bir rehber yayınlanmıştır.


Rehberden önemli hususlar:

 

·      SKDM, ülkelere göre değil, ürünlerin karbon içeriklerine göre ve şirketleri sorumlu tutacak şekilde dizayn edildi.

 

·      Şirketler; ürünlerinin karbon içerikleri, AB ETS'de verilen ücretsiz tahsisatlar ve kendi ülkelerinde ödedikleri karbon ücretlerine odaklanmalı.

 

·      SKDM ile AB ETS'ye tabi şirketlerin ödemek zorunda kaldıkları karbon ücretleri ithal edilen ürünlere yansıtılıyor.

 

·      AB dışındaki üreticiler, kendi ülkelerinde ödedikleri karbon ücretlerini gösterdikleri takdirde bu miktar SKDM ücretinden düşürülecek.

 

·      İlk etapta kapsanacak çimento, demir & çelik, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen ürün grubu, AB ETS'deki emisyonların %45'ini kapsıyor.

 

·      Bazı kompleks ürünlerde Kapsam-3 emisyonların SKDM hesaplamalarına dâhil edilmesi planlanıyor.

 

·      Ekim 2023'ten itibaren başlayacak geçiş döneminde şirketlerin bütün doğrudan ve dolaylı emisyonlarını rapor etmeleri bekleniyor.

 

·      Ocak 2026'dan sonra ise doğrudan emisyonlar ile Avrupa Komisyonu tarafından belirlenecek dolaylı emisyonların raporlanması isteniyor. Bu raporlamaların AB tarafından akredite olan kuruluşlarca doğrulanması gerekiyor.

 

·      Avrupa Komisyonu tarafında 2025 yılında yayımlanacak raporlara istinaden SKDM'nin hangi ürünleri kapsayacak şekilde genişletileceği ve dolaylı emisyonların hesaplamalara dâhil edilip edilmeyeceğine karar verilecek.


Rehbere buradan erişebilirsiniz.