T.C. Güncellenmiş Ulusal Katkı Niyet Beyanı (INDC)

Türkiye Cumhuriyeti güncellenmiş Ulusal Katkı Niyet Beyanı’nı (INDC) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteryasına sundu.

18.4.2023

Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, sera gazı emisyon azaltımı hedeflerini içeren ve Paris Anlaşması'nın uygulanmasında dönüm noktası olan güncellenmiş Ulusal Katkı Beyanı, Birleşmiş Milletler (BM) Sekretaryasına sunuldu (13 Nisan 2023).


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu bünyesindeki kurum ve kuruluşların katkılarıyla Türkiye'nin güncellenmiş Ulusal Katkı Beyanı (Nationally Determined Contribution /NDC) hazırlanarak, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası NDC siciline kaydedildi.


Bu konu kapsamında hazırlamış olduğumuz TKSD bilgi notuna ve Türkiye Güncellenmiş Ulusal Katkı beyanına eklerden erişebilirsiniz.


Ekler:

**Türkiye Cumhuriyeti güncellenmiş Ulusal Katkı Niyet Beyanı’nı (INDC);

** TKSD Bilgi Notu