Yeşil Dönüşüme Yönelik Kullanılabilecek Finansman İmkanları

Ticaret Bakanlığı Tarafından, Yeşil Dönüşüme Yönelik Hedeflere Erişimde Kullanılabilecek Finansman İmkanları 1 Nisan 2024 itibariyle yayınlanmıştır. Her üç ayda bir güncellenecektir.

1.4.2024

16 Temmuz 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın (YMEP) “Yeşil Finansman” ana başlığı altındaki "3.3.3.Çevre ve iklim değişikliği ile bağlantılı olarak uluslararası/AB ve ulusal tüm destek/finansman imkânlarına ilişkin bilgilerin derlenmesi" eylemi kapsamında Yeşil Dönüşüme Yönelik Hedeflere Erişimde Kullanılabilecek Finansman İmkanları belgesi 1 Nisan 2024 tarihinde yayınlanmıştır.

 

***Üç aylık dönemler halinde güncellenecektir. 

 

Ticaret Bakanlığı Kaynak Link: https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/yesil-mutabakat/surdurulebilir-finansman/yesil-donusume-yonelik-hedeflere-erisimde-kullanilabilecek-finansman-imkanlari


Dokümana Erişmek için BURAYI Tıklayınız.