Görüş Talebi: KKDİK Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik taslağı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı görüşe açılmıştır.

14.11.2023

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan ve Ek-1'de yer alan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı ile ilgili görüş ve önerilerinizin Ek-2'de bulunan görüş formuna işlenerek en geç 16 Kasım 2023 mesai bitimine kadar tksd@tksd.org.tr e-posta adresine gönderilmesini rica ederiz.


Ek-1 KKDIK Yönetmeliği Değişiklik

Ek-2 KKDIK Görüş Formu

Ek-3 Karşılaştırma Tablosu ve Gerekçe