KDU BELGE YENİLEME EĞİTİMİ

TKSD > EĞİTİM > KDU BELGE YENİLEME EĞİTİMİ

1) Program içeriğinde yer alan konuların işlenişinde anlatım, soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası, bireysel çalışma ve grup çalışması gibi öğretim yöntem ve teknikleri kullanılır.

2) Konu anlatımı sırasında öğrencilere, düşünmeye sevk edecek sözlü sorular yöneltilir. Konu sonlarında, hazırlanan test ve klasik soruları öğrencilerin bireysel olarak çözmesi sağlanır. Ardından bu sorular sınıfça cevaplanır ve konu tekrarı yapılır. Kimyasalların sınıflandırılması, kimyasalların değerlendirilmesi, maruz kalma senaryoları gibi uygulama gerektiren konular, grupça çözülecek örneklerle verilir. İşlenen konularla ilgili soruların çözümünde kursiyerlerin yardımlaşarak öğrenmeleri, sorular üzerinde tartışmaları ve kullandıkları öğrenme stratejilerini paylaşmaları sağlanır.

3) Eğitmen, her konunun tekrarını kapsayacak pekiştirici soruları sözlü, yazılı ya da grup çalışması şeklinde yöneltmelidir.

4) Ders anlatımı sırasında eğitmenin anlatacağı konular ders notları olarak öğrencilere basılı kitapçıklar şeklinde verilir.

5) Uygulamaya ve detaylı çalışmalara yönelik kaynak niteliği taşıyan, çeşitli rehberler ve web siteleri kısa uygulama ve açıklamalar ile tanıtılır.

1.GÜN

1. KİMYASALLARIN YÖNETİMİ

2. MEVZUAT

2.1. Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik

2.2. Tehlikeli Yüklerin Uluslararası Yollarda Taşınması

2.3. İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelikler

2.4. Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik

2. GÜN

3. MADDE VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI

3.1. Fizikokimyasal Özelliklere Göre Sınıflandırma

3.2. Toksikolojik Özelliklere Göre Sınıflandırma

3.3. Ekotoksikolojik Özelliklere Göre Sınıflandırma

4. KİMYASALLAR - İNSAN SAĞLIĞI RİSK DEĞERLENDİRMESİ

5. KİMYASALLAR – ÇEVRESEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ

6. MARUZ KALMA SENARYOLARI

3. GÜN

7. SINAVA YÖNELİK SORU ÇÖZÜMÜ