KİMYASAL KAYIT SİSTEMİ & KKDIK KAYIT DOSYASI HAZIRLAMA EĞİTİMİ

TKSD > EĞİTİM > KİMYASAL KAYIT SİSTEMİ & KKDIK KAYIT DOSYASI HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Bu kurs programını başarıyla tamamlayan kursiyerlerin aşağıdaki amaçlara ulaşmaları beklenmektedir:

1. Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, bu yönetmeliğin ekleri ve ilgili rehberleri tanımak ve gerektiğinde nasıl kullanılabileceklerini kavramak.

2. Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, ve bu yönetmelik uyarınca firmaların görev ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmak.

3. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ait Entegre Çevre Bilgi Sistemine bağlı Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) ni tanımak ve kullanabilmek.

4. Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla Lider Ortak Kayıt Dosyası oluşturabilmek ve maddenin kaydını gerçekleştirebilmek.

5. Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla Üye Ortak Kayıt Dosyası oluşturabilmek ve maddenin kaydını gerçekleştirebilmek.

6. Kimyasal Kayıt Sistemine entegre olarak çalışan, Kimyasal Güvenlik Değerlendirme ve Raporlama Sistemi (KGDRS)'ni tanımak, kullanabilmek ve Kimyasal Güvenlik Raporu oluşturmak.

7. Lider Kayıt Dosyalarının Bakanlık onayına sunulması aşamasında karşılaşılabilecek hataları görmek ve hataları gidermek.

8. Lider Kayıt Dosyalarının Bakanlık onayına sunulması aşamasından sonra Bakanlık tarafından kayıt dosyalarına gelen güncelleme taleplerini karşılamak.

9. Lider Kayıt Dosyalarının Bakanlık onayına sunulması aşamasından sonra Bakanlık talebi dışında güncelleme yapmak.

Bu kurs programına aşağıdaki niteliklere sahip kişiler kayıt yaptırabilir:

1. Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) eğitimini tamamlamış &

2. KDU sertifikasına sahip

kişiler kayıt yaptırabilir.


1. Program içeriğinde yer alan konuların işlenişinde anlatım, soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası, bireysel çalışma ve grup çalışması gibi öğretim yöntem ve teknikleri kullanılır.

2. Konu anlatımı sırasında öğrencilere, düşünmeye sevk edecek sözlü sorular yöneltilir. Her öğrencinin kendi kişisel bilgisayarları üzerinde KKS’ye girmelerine ve öğretilenleri pratik etmelerine fırsat verilir. Bu sırada oluşacak sorular üzerine tartışılır.

3. Eğitmen, her konunun tekrarını kapsayacak pekiştirici soruları sözlü, yazılı ya da grup çalışması şeklinde yöneltmelidir.

4. Ders anlatımı sırasında eğitmenin anlatacağı konular ders notları olarak öğrencilere basılı kitapçıklar şeklinde verilir. Ayrıca eğitim ve sınavda gerekli olacak tüm yardımcı dokümanlar basılı ya da bilgisayar ortamında kullanılacak şekilde öğrencilere verilir. Bu nedenle öğrencilerin kişisel bilgisayarlarının yanlarında bulundurulması istenir.

5. Uygulamaya ve detaylı çalışmalara yönelik kaynak niteliği taşıyan, çeşitli rehberler ve web siteleri kısa uygulama ve açıklamalar ile tanıtılır.

A. YÖNETMELİK, EKLER VE REHBERLER (2 DERS SAATİ)

1. KKDIK Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin ekleri ve ilgili rehberlerin tanıtılması

2. KKDIK Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin ekleri ve ilgili rehberlerin nasıl kullanılabileceğini kavramak

3. KKDIK Yönetmeliği ve bu Yönetmelik uyarınca görev ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olunması.

B. KİMYASAL KAYIT SİSTEMİ (2 DERS SAATİ)

1. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ait Entegre Çevre Bilgi Sistemine bağlı Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) nin tanıtılması

2. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ait Entegre Çevre Bilgi Sistemine bağlı Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) nin kullanılması (örnek: Ön-MBDF gönderilmesi ve ilgili alanlar)

C. LİDER KAYIT DOSYASI HAZIRLANMASI (4 DERS SAATİ)

1. Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla Lider Kayıt Dosyasının oluşturulması

2.  Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla Lider olarak maddenin kaydını gerçekleştirilmesi

D. ORTAK KAYIT DOSYASI HAZIRLANMASI (3 DERS SAATİ)

1. Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla Üye Kayıt Dosyasının oluşturulması

2.  Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla Üye olarak maddenin kaydını gerçekleştirilmesi

E. KİMYASAL GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ VE RAPORLAMA SİSTEMİ (KGDRS) ve KİMYASAL GÜVENLİK RAPORU (3 DERS SAATİ)

1. Kimyasal Kayıt Sistemine entegre olarak çalışan, Kimyasal Güvenlik Değerlendirme ve Raporlama Sistemi (KGDRS) nin tanıtılması.

2. Kimyasal Güvenlik Değerlendirme ve Raporlama Sistemi (KGDRS) nin kullanılması.

3. Kimyasal Güvenlik Değerlendirme ve Raporlama Sistemi (KGDRS) ile Kimyasal Güvenlik Raporu oluşturulması

F. LİDER & ORTAK KAYIT DOSYASININ ONAYA SUNULMASI AŞAMASINDA VE SONRASINDA KARŞILAŞILABİLECEK HATALAR (2 DERS SAATİ)

1. Lider Kayıt Dosyalarının Bakanlık onayına sunulması aşamasında karşılaşılabilecek hataları görülerek giderilmesi

2. Bakanlık tarafından kayıt dosyalarına gelen güncelleme taleplerini karşılayabilmek ve kayıt dosyalarında bakanlik talebi dışında güncelleme yapabilmek

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) ile REACHLaw arasında, kısaca "KKDİK Yönetmeliği" olarak adlandırılan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkındaki Yönetmeliği'nin aşağıdaki temel yönlerine odaklanan iki günlük kapsamlı bir yüz yüze eğitim sağlamak üzere iş birliği yaptığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz:

i) Kimyasal Kayıt Sistemi - KKS

ii) Hem Ortak Kayıt Ettiren hem de Lider Kayıt Ettiren olarak KKDİK Kayıt Dosyasının hazırlanması

Eğitim detayları:

Tarih: 20-21 Mayıs, 2024

Saat: 9:00 - 17:30

Ücret: Her katılımcı için 18000 ₺ + KDV

Katılımcı: Minimum 7 - Maximum 13 Kişi

Yer: TKSD Merkez Ofisi - Kozyatağı Mah. İbrahim Ağa Sok. No:8, SOM Plaza Kat:7 34742 Kadıköy, Istanbul

Uzmanlığını geliştirmek isteyen KDU belgeli bir profesyonelseniz sizi bu özel eğitim fırsatı için aramıza katılmaya davet ediyoruz. Yerinizi ayırtmak için lütfen TKSD ile telefon veya e-posta yoluyla iletişime geçin: +90 216 416 76 44 / tksd@tksd.org.tr

Bu eğitimin sınırlı kapasiteye sahip olduğunu ve KDU'lara özel olduğunu lütfen unutmayın!

KKDİK yönetmeliğine uygun olarak bilgi ve becerilerinizi geliştirmek için bu değerli fırsatı kaçırmayın.

#TKSD #Eğitim #REACHLaw #KKDİK #Uyum #sürdürülebilirlik

BAHAR OFLAY SEZER

2016 yılında eğitim dili İngilizce olan Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Lisans tezinde TÜBİTAK destekli Bor seçici absorbanlarla jeotermal sudan Bor giderimi için karşılaştırmalı çalışma yaptı. 2016-2019 yılları arasında Tekstil Boya ve Kimyasalları üreten öncü bir firmada Ürün Güvenliği ve Sağlığı bölümünde yasal işlerin takibini yaptı, Tekstil sektöründeki kimyasallara ilişkin marka standartlarını ve mevzuatları takip edip bu kapsamda uygunluk beyanları hazırladı ve Güvenlik Bilgi Formu hazırlayıcısı olarak çalıştı aynı zamanda Akreditasyon standartları (TS EN ISO/IEC 17025) kapsamında TSE’nin Akreditasyon süreçlerinde İç Denetçi olarak çalışma grupları içerisinde yer aldı. 2021 yılında Trakya Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans bölümünü tamamladı. Yüksek lisans projesinde MAXQDA programını kullanarak Yeşil İşletme Kavramı ve BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde İşlem Gören Kimya İşletmelerinin Sürdürülebilirlik Raporlarının Karşılaştırılmasını GRI G4 standardına uyum açısından değerlendirdi.

2020 yılında genel merkezi Finlandiya olan dünya çapında kimyasal mevzuata uygunluk ve ürün güvenliği çözümleri şuan REACHLaw Danışmanlık firmasının Türkiye şubesinde GBF/Regülasyon İşleri Uzmanı olarak çalışmaya başladı. GBF hazırlanması ve regülasyon işleri ile ilgili süreçlerin yönetimine katılmış, 100’ün üzerinde lider/üye ortak kayıt dosyası hazırlamıştır. KKDİK yönetmeliği kapsamında Kimyasal Değerlendirme uzmanıdır. Halen REACHLaw Danışmanlık firmasında Operasyon Lideri olarak çalışma hayatına devam etmektedir. İlgili regülasyonların takibini yapmakta ve KKDİK yönetmeliği kapsamında maddelerin ön-kayıt/ortak-kayıt/lider-kayıt dosyasının hazırlanarak bakanlığa sunulmasına ve ilgili süreçlerin yönetilmesine öncülük etmektedir.