2021 Kimya Sektörü Değerlendirmesi

TKSD Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Haluk Erceber TURKCHEM için 2021 yılını değerlendirmiştir.

11.01.2022

Türk Kimya Sektörü, 2021 yılında 1960’dan bu yana olan süreçteki en yüksek üretim, ihracat ve ithalat miktarlarını ve tarihi başarıyı yakalamıştır.


NACE 20-21-22 kodlarına sahip alt sektörlerden oluşan Kimya sektörü, 2021’de 67 milyar USD’lık toplam ticaret hacmine erişmiştir. 2021 yılında kimya sektörü ihracatı bir önceki yıla göre % 32 artarak 24 milyar USD’a yükselmiştir. Aynı şekilde ithalatımız ise 2020 yılına göre % 42 artarak 49 milyar USD’a yükselmiştir. 20.000 üzerinde firma ile 370.000 çalışana sahip olan sektörümüz Türkiye’de ihracat ikinciliğini yıllardır korumaktadır. Ancak üzücü olan ithalat meblağında görülen yükseklik ve Türkiye’nin toplam dış ticaret açığından alınan yaklaşık % 54 oran ile elde ettiği birinciliktir. Sektörün, sanayi kuruluşlarının tüm çabalarına rağmen ölçek büyütmeyi sağlayamaması ve yeni yüksek teknoloji yatırımlarının da olmaması en büyük sorun olarak göze çarpmaktadır.  Nakliye tasarrufları, müşteri ile üreticinin aynı alanda bulunması, alt yapı işletme sorunları olmadan üretime odaklanılması ile karlılığın artmasını mümkün kılan altyapısı hazır, limanı olan Sanayi kümelenmesi içinde yer alarak ölçek büyütmek, sektörün gelişimi ve yeni yatırımlar için en önemli ihtiyaç ve hedeftir.


Devam....