2022 Yılı Enerji Tüketim Bildirimleri

Enerji Verimliliği Mevzuatı Kapsamında 2022 Yılı Enerji Tüketim Bildirimlerine İlişkin Duyuru

17.01.2023

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca her yıl 1 Ocak- 31 Mart tarihleri arasında bir önceki yıla ait enerji tüketim verilerinin T.C Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına bildirilmesi gerekmektedir.

 

2022 yılına ait enerji tüketim bildirimleri, T.C Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı’nın enerji verimliliğinde dijitalleşme çalışmaları kapsamında 15 Mart-15 Haziran 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden hizmete açılacak olan Enerji Verimliliği Yazılımı aracılığıyla toplanacaktır. 

 

 Enerji tüketim verilerini bildirmekle yükümlü olan üyelerimizin, belirtilen tarih aralığında bildirimde bulunmaları için bilgilerine sunulur. 

 

https://enerji.gov.tr/duyuru-detay?id=20312