2022/576 sayı ve 8 Nisan 2022 tarihli AB Yönetmeliği

Rusya'nın Ukrayna'daki durumu istikrarsızlaştıran eylemleri karşısında kısıtlayıcı önlemlere ilişkin (AB) 833/2014 sayılı yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik

15.4.2022

08.04.2022 AB Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik doğrultusunda Rusya ile yapılan ticarete ilişkin sınırlamalar getirilmiştir.

İlgili yönetmelikte çok geniş düzeyde bir GTİP listesi bulunmaktadır ve zaman içerisinde güncellenecektir.

Hammadde alımları dahil pek çok konuda endüstrimizi de etkileme potansiyeli olan yönetmeliğe aşağıdan ulaşabilirsiniz.